Potpisan ugovor o prodaji kapitala ad prehrambena industrija "Panonka" Sombor

09. јул. 2010.
Na trećoj sednici Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 71.60% ukupno registrovanog kapitala Akcionarskog društva Prehrambena industrija "Panonka", Sombor, koja je održana 06. jula 2010. godine, Komisija je jednoglasno donela Odluku o odobravanju predloga Komisije za pregovore i zaključivanje Ugovora o prodaji društvenog kapitala sa jedinim ponuđačem "Kindja Agrar" ad, Kikinda.
Ugovor o prodaji kapitala AD Prehrambena industrija "Panonka", Sombor, zaključen je dana 09. jula 2010. godine, između Agencije za privatizaciju i "Kindja Agrar" ad, Kikinda.
Osnovni elementi ugovora:
Cena – 200.000 evra
Investicioni program – 4,5 miliona evra u periodu od tri godine.
Socijalni program – pored minimalnih obaveza, Kupac je preuzeo i dodatne obaveze

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
Zamenik predsednika Tenderske komisije:
• gđa Mirjana Grković, direktor AD Prehrambena industrija "Panonka", Sombor, kao predstavnik subjekta privatizacije.
Članovi Tenderske komisije:
• gđa Vesna Jurošević, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
• gđa Drinka Ilić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
• gdin Vladimir Borđoški, direktor Regionalnog centra Sombor "Delta Generali Osiguranja" a.d., Beograd, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
• gdin Vladimir Mišković, predsednik sindikata "Nezavisnost" u AD Prehrambena industrija "Panonka", Sombor, kao predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije;
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива