Odluka o o dopuni Odluke o restrukturiranju preduzeća broj R– 05/08-02 od 28. februara 2008. godine

10. јун. 2010.
Agencija za privatizaciju, na osnovu člana 9. stav 1. tačka 7. i tačka 10 Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS" 38/01 i 135/04), a u vezi sa članom 19 i 19a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" broj 38/01, 18/03 45/05 i 123/07) i članova 7. i 9 Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS" br. 52/05, 96/08 i 98/09), dana 02.06.2010. godine, donosi sledeću:

O D L U K U
o dopuni Odluke o restrukturiranju preduzeća
broj R– 05/08-02 od 28. februara 2008. godine

I U tački 1. dispozitiva Odluke o restrukturiranju preduzeća R– 05/08-02 od 28. februara 2008. godine, iza teksta "Fond Inex Interexport" ad Beograd, ul. 27 marta br. 69, dodaje se tekst koji glasi:
" (sada Kraljice Marije 1) matični broj 07908067 PIB 100003084 i njegovih zavisnih preduzeća i to:
1. Društva za konematografiju "Inex film" doo Beograd, ul. 27 marta br. 69 (sada Kraljice Marije 1) matični broj 17156187, PIB 100210273;
2. Društvo za trgovinu na veliko i malo "Inex trade" doo Beograd, Kraljice Marije 1 matični broj 17156179 PIB 100206349;
3. Društvo za međunarodnu trgovinu "Inex" doo Beograd, ul. 27 marta br. 69 (sada Kraljice Marije 1) matični broj 17156195 PIB 100208174".

II Ovu odluku objaviti u dnevnom listu "Politika" u roku od 15 dana od dana donošenja.
Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива