Poziv za obavljanje letnje prakse

28. мај. 2010.
Studentima završnih godina i apsolventima studija drugog stepena i studija prvog stepena u trajanju od najmanje četiri godine koji studiraju na visokoškolskim ustanovama sa akreditacijom Ministarstva prosvete Republike Srbije i državljani su Republike Srbije.

Agencija za privatizaciju će na letnju praksu, koja će se obaviti od 1. jula u trajanju od najmanje dva meseca, primiti do 30 studenata i to:

u sedištu Agencije za privatizaciju u Beogradu:
 • 11 studenata prava,
 • 12 studenata ekonomije,
 • 2 studenta prirodno-matematičkih nauka ili elektrotehničkih nauka – usmerenje informacioni sistemi i tehnologije,
 • 1 student političkih nauka – usmerenje – novinarstvo i komunikologija, u sedištima Regionalnih kancelarija Agencije za privatizaciju u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kraljevu:
 • po 1 student prava ili ekonomije.


Na letnju praksu će biti primljeni studenti koji ispunjavaju sledeće uslove:
 • tokom studija su ostvarili prosečnu ocenu najmanje 8,50;
 • nisu više od jednom upisali istu godinu studija, odnosno apsolventski staž im ne traje duže od godinu dana od dana upisa;
 • poseduju aktivno znanje engleskog jezika i osposobljeni su za rad na računaru.


Ukoliko želite da steknete praktična stručna znanja i iskustvo i da se neposredno upoznate s poslovanjem Agencije za privatizaciju, svoju prijavu pošaljite najkasnije do 07. juna 2010. godine na adresu: Agencija za privatizaciju, Sektor za ljudske resurse, Terazije 23, 11000 Beograd, s naznakom "Za letnju praksu".


Prijava treba da sadrži:
 • biografiju na obrascu koji se nalazi na internet adresi www.priv.rs
 • motivaciono pismo, s telefonom i adresom elektronske pošte,
 • uverenje fakulteta s podacima o godini studija i prosečnoj oceni,
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (kopija).

U postupku izbora izvršiće se testiranje radi provere opšte informisanosti, logičkih, analitičkih i kvantitativnih sposobnosti, engleskog jezika i poznavanja rada na računaru. O vremenu i mestu testiranja studenti će biti obavešteni preko internet prezentacije Agencije za privatizaciju www.priv.rs najkasnije do 9. juna 2010. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Obaveštenje o ishodu selekcije biće objavljeno na internet prezentaciji www.priv.rs najkasnije do 25. juna 2010. godine.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Andrijana Beader, telefon: 011/3029916.

CV - srpski download
CV - english download
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива