Agencija za privatizaciju obaveštava poverioce subjekta privatizacije "Lola Sarlah" a.d. Pirot injegovog zavisnog preduzeća "Lola mašine i oprema Sarlah" d.o.o. Pirot o ustupanju duga

04. мај. 2010.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-413/10-344-6/01 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 29. aprila 2010. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju


OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Lola Sarlah" a.d. Pirot injegovog zavisnog preduzeća "Lola mašine i oprema Sarlah" d.o.o. Pirot
o ustupanju duga


 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "LOLA SARLAH" a.d. Pirot i njegovom zavisnom preduzeću "LOLA MAŠINE I OPREMA SARLAH" d.o.o. Pirot (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
 2. Poverioci subjekta privatizacije i njegovog zavisnog preduzeća su:

  - Poreska uprava;
  - PD Jugoistok Niš, Elektrodistribucija Pirot;
  - JP Komunalac Pirot;
  - NIS a.d. Novi Sad, NIS Petrol Beograd;
  - JVP Srbijavode Beograd, VPC Morava Niš i
  - JP PTT Saobraćaja Srbija, RJ poštanskog saobraćaja Pirot
 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .
 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
Стечај

ЛОЛА САРЛАХ акционарско друштво за производњу алатних, гумарских и специјалних машина Пирот - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пирот

Делатност:

Производња машина за обраду метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива