Održana Druga sednica Tenderske komisije za privredno društvo Prehrambena industrija "Panonka" a.d., Sombor

30. апр. 2010.
Druga sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 71,60% ukupnog registrovanog kapitala privrednog društva Prehrambena industrija "Panonka" a.d., Sombor održana je 30. aprila 2010. godine.
Članovi Tenderske komisije odobrili su Odluku Agencije za privatizaciju o oceni ponude jedinog ponuđača na tenderu, i doneli Odluku o otpočinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem – "Kindja Agrar" a.d., Sombor.
U skladu sa članom 21 Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001, 59/2003, 110/2003, 52/2005, 126/2007, 96/2008,107/08 i 98/09), u roku od sedam dana od donošenja odluke Tenderske komisije o otpočinjanju pregovora sa jedinim učesnikom na tenderu biće formirana Komisija za pregovore.
Rok za okončanje pregovora je 60 dana od obrazovanja Komisije za pregovore.
Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
a) Predsednik Tenderske komisije:

• Aleksandar Milutinović savetnik u Sektoru za upravljanje procesom privatizacije i restrukturiranja u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

b) Zamenik predsednika Tenderske komisije:

• Mirjana Grković, direktor akcionarskog društva Prehrambena industrija "Panonka", Sombor, kao predstavnik Subjekta privatizacije;

c) Članovi Tenderske komisije:
• Drinka Ilić, savetnik u Sektoru za upravljanje procesom privatizacije i restrukturiranja u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
• Aleksandar Voštić, savetnik u Sektoru za upravljanje procesom privatizacije i restrukturiranja u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;
• Vesna Jurošević, savetnik u Sektoru za upravljanje procesom privatizacije i restrukturiranja u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
• Vladimir Mišković, predsednik sindikata "Nezavisnost" akcionarskog društva Prehrambena industrija "Panonka", Sombor, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива