Odluka o izmeni odluke o restrukturiranju preduzeća br. R- 01/03 ED od 20.02.2003. godine

01. апр. 2010.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 i 135/04) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 52/05 i 96/08) i članom 4. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS", br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju dana 30.03.2010. godine donosi

ODLUKU
O IZMENI ODLUKE O RESTRUKTURIRANjU PREDUZEĆA BR. R- 01/03 ED OD 20.02.2003. GODINE


I
Tačka 1. Odluke o restrukturiranju preduzeća br. R-01/03 ED od 20.02.2003. godine menja se tako da glasi:

"1. Pokreće se postupak restrukturiranja subjekta privatizacije Akcionarskog društva "Dvadesetprvi maj" Holding kompanija Beograd, ulica Oslobođenja broj 1, sa zavisnim preduzećem Društvo sa ograničenom odgovornošću "DVADESET PRVI MAJ - FABRIKA AUTOMOTORA" Beograd."
II

Sve ostale odredbe Odluke o restrukturiranju preduzeća br. R-01/03 ED od 20.02.2003. godine ostaju na snazi.

O B R A Z L O Ž E Nj EShodno članu 19. Zakona o privatizaciji i Odluci Agencije za privatizaciju, a saglasno članu 7. stav 1. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Sl. glasnik RS" 52/05, 96/08 i 98/09), dana 20.02.2003. godine, doneta je Odluka o restrukturiranju Akcionarskog društva "DVADESETPRVI MAJ" holding kompanija, Beograd, broj R-01/03-ED radi izrade Programa restrukturiranja kojim bi se na osnovu poravnanja dužničko-poverilačkih odnosa omogućila prodaja kapitala.

Agencija za privatizaciju je dana 07.06.2006. godine donela Rešenje RS br. R-120/06-02 o prihvatanju Programa restrukturiranja Akcionarskog društva "DVADESETPRVI MAJ" holding kompanija u restrukturiranju, Beograd.

Programom restrukturiranja je predviđeno da se Akcionarsko društvo "DVADESETPRVI MAJ" holding kompanija – u restrukturiranju, Beograd, privatizuje zajedno sa udelom od 100% u zavisnom društvu - DOO "DVADESET PRVI MAJ - FABRIKA AUTOMOTORA" Beograd. Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.
Стечај

Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА

Локација:

Београд

Делатност:

Производња мотора и турбина, осим за летелице и моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива