Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 24.04.2003. u Novom Sadu

26. мар. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće BAČKA BILjE prerada, BAČKA PALANKA
 2. D.P. METALOGRADNjA za proizvodnju poljoprivrednih mašina i alata, metalnih, građ. konstrukcija i opreme sa po, VRBAS
 3. Društveno preduzeće DERBI sa p.o., SENTA
 4. Društveno preduzeće MEHANIZACIJA, SENTA
 5. Rudarsko geološko građevinsko preduzeće HIDROGRADNjA, SREMSKA MITROVICA
 6. Preduzeće za proizvodnju i promet dečije i ostale konfekcije DEKO, BAČKO GRADIŠTE
 7. Akcionarsko društvo za građevinarstvo OBNOVA, ADA
 8. Društveno ugostiteljsko preduzeće TISA, SENTA
 9. Društveno preduzeće za proizvodnju metalne robe METAL, KANjIŽA
 10. D.P. PETROVARADIN za inženjering, organizaciju, posredovanje, izgradnju i opremanje privrednih i ostalih objekata, PETROVARADIN
 11. Preduzeće za proizvodnju mlinskih proizvoda MLINOVI akcionarsko društvo, ČURUG
 12. Društveno preduzeće za kontrolu poljoprivredno prehrambenih proizvoda ENOLOŠKA STANICA, VRŠAC
 13. Društveno preduzeće za izvođenje stolarskih radova BOR, NOVI SAD
 14. Molersko-farbarsko društveno preduzećeKIKINDA sa p.o., KIKINDA
 15. Društveno poljoprivredno prduzeće GRANIČAR, KONAK
 16. OTVORENI UNIVERZITET sa DOO, SUBOTICA
Преузмите
Архива

Друштвено предузеће БАЧКА БИЉЕ прерада

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Производња зачина и других додатака храни

Стечај

Д.П. МЕТАЛОГРАДЊА за производњу пољопривредних машина и алата, металних, грађ. конструкција и опреме - у стечају

Локација:

Врбас

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Архива

Друштвено предузеће ДЕРБИ са п.о.

Локација:

Сента

Делатност:

Производња предмета од пластике за грађевинарство

Архива

Друштвено предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА

Локација:

Сента

Делатност:

Рушење објеката

Архива

Рударско геолошко грађевинско предузеће ХИДРОГРАДЊА

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ДЕЧИЈЕ И ОСТАЛЕ КОНФЕКЦИЈЕ ДЕКО БАЧКО ГРАДИШТЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачко Градиште

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

Архива

Акционарско друштво за грађевинарство ОБНОВА

Локација:

Ада

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу металне робе МЕТАЛ

Локација:

Кањижа

Делатност:

Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

Акционарски фонд

Д.П. ПЕТРОВАРАДИН за инжењеринг, организацију. посредовање, изградњу и опремање привредних и осталих објеката

Локација:

Петроварадин

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Архива

Предузеће за производњу млинских производа МЛИНОВИ акционарско друштво

Локација:

Чуруг

Делатност:

Производња млинских производа

Архива

Друштвено предузеће за извођење столарских радова БОР

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

Архива

Молерско-фарбарско друштвено предузећеКИКИНДА са п.о.

Локација:

Кикинда

Делатност:

Остали завршни радови

Архива

Друштвено пољопривредно прдузеће ГРАНИЧАР

Локација:

Конак

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива