Izmena br. 1 Javnog poziva za dostavljanje indikativnih ponuda u vezi sa privatizacijom akcionarskog društva za proizvodnju lekova, dentala, antibiotika, farmaceutskih sirovina, parafarmaceutike, veterinarskih proizvoda i aditiva Galenika a.d. Beograd

18. мар. 2010.
Na osnovu tačaka 1. i 2. Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj 023-7763/2009-1 od 3. decembra 2009. godine i ovlašćenja iz tačke 7. Javnog poziva za dostavljanje indikativnih ponuda u vezi sa privatizacijom akcionarskog društva za proizvodnju lekova, dentala, antibiotika, farmaceutskih sirovina, parafarmaceutike, veterinarskih proizvoda i aditiva Galenika a.d. Beograd objavljenog u dnevnom listu Politika dana 15. decembra 2009. godine (u daljem tekstu: "Javni poziv")

Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: "Agencija")
objavljuje
Izmene br. 1 Javnog poziva

Agencija obaveštava sve zainteresovane strane o Izmenama br. 1 Javnog poziva na način koji sledi:

1. Tačka 5. Javnog poziva se menja i glasi:
"Agencija ovim putem poziva sve Zainteresovane investitore da podnesu pisani zahtev za otkup Informacionog paketa, zaključno sa 9.4.2010. godine. Pisani zahtev za otkup Informacionog paketa dostavlja se Savetniku poštom, elektronskom poštom ili faksom, na dole navedenu adresu, sa jasnom naznakom "Zahtev za kupovinu Informacionog paketa – šifra postupka: GAL 01/09"."
2. Tačka 6. Javnog poziva se menja i glasi:
"Rok za dostavljanje Indikativnih ponuda za kupovinu akcija Društva u skladu sa tačkom 2. ovog Javnog poziva je 30.4.2010. godine do 15:00 časova (po beogradskom vremenu)."
3. Sve ostale odredbe navedene u Javnom pozivu ostaju nepromenjene.
4. Za sva pitanja u vezi sa ovim izmenama Javnog poziva, zainteresovani mogu kontaktirati dole navedena lica:

Rothschild
23 bis, avenue de Messine
75008 Paris, France
Slavko Andrejević
Assistant Director
Tel: +33 1 40 74 44 54
Faks: +33 1 40 74 87 39
slavko.andrejevic@rothschild.com

Agencija za privatizaciju, Terazije 23, 11000 Beograd, Republika Srbija
Aleksandra Jezdović Ignjatović
Rukovodilac projekta
Tel: +381 11 3020 855
Faks: +381 11 3020 816
ajezdovic@priv.rs
Галеника ад
Акционарски фонд

Акционарско друштво Галеника за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива Београд (Земун)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња фармацеутских препарата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива