Izmena javnog poziva za učešće na javnoj aukciji koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 18.01.2010. godine

11. мар. 2010.
Na osnovu člana 9. stav 4. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS", broj 52/05, 91/07, 96/08 i 98/09), Agencija za privatizaciju objavljuje


IZMENU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ AUKCIJI

koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 18.01.2010. godine


Polazeći od ovlašćenja iz Javnog poziva za učešće na javnoj aukciji koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" 18.01.2010. godine, na osnovu koga se datum održavanja aukcije i rok za prijavu može, po potrebi, da izmeni, Agencija za privatizaciju obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica o izmeni datuma, mesta i vremena, održavanja javne aukcije.

Javni poziv za učešće na Javnoj aukciji, pod šifrom 190310-1063, organizovanoj radi prodaje kapitala Društvenog preduzeća za proizvodnju i preradu plastičnih masa "GALENIKA-KLIRIT", Beograd u delu koji se odnosi na datum, mesto i vreme održavanja aukcije menja se i glasi:

"Javna aukcija organizovana radi prodaje kapitala Društvenog preduzeća za proizvodnju i preradu plastičnih masa "GALENIKA-KLIRIT", Beograd, pod šifrom 230410-1063, održaće se dana 23.04.2010. godine, na adresi Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 2. sprat, Velika sala u 11:00 časova.
Registracija učesnika održaće se na istoj adresi dana 23.04.2010. godine od 9:00 do 10:50 časova.
Rok za otkup aukcijske dokumentacije je 14.04.2010. godine do 16:30 časova.
Rok za podnošenje prijave je 15.04.2010. godine do 16:30 časova."