Izmena br. 1 javnog poziva za učešće na javnom tenderu po skraćenom postupku radi prodaje 21.084 akcija oznake CFI-kod: ESVUFR, ISIN-broj: RSBETAE67166

26. феб. 2010.
Na osnovu čl. 28, 69. st. 3 i čl. 72. Zakona o privatizaciji (Službeni glasnik RS br. 38/2001, 18/2003, 45/2005 i 123/2007), čl. 9. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001 i 135/2004) i čl. 9. Zakona o Akcijskom fondu (Službeni glasnik RS br. 38/2001 i 45/2005), kao i na osnovu ovlašćenja iz tačke 6. Javnog poziva za učešće na javnom tenderu po skraćenom postupku, šifra tendera BTA 15/09, objavljenog dana 04.01.2010. godine u dnevnom listu "Politika", Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu "Agencija") objavljuje:

IZMENU BR. 1 JAVNOG POZIVA
za učešće na javnom tenderu po skraćenom postupku
radi prodaje 21.084 akcija oznake CFI-kod: ESVUFR, ISIN-broj: RSBETAE67166, nominalne vrednosti 2.200,00 dinara (u daljem tekstu: "Paket akcija") u vlasništvu Akcijskog fonda, što predstavlja 76,56051% ukupnog kapitala

Privrednog društva
za proizvodnju betonskih stubova, trafo-stanica i pratećih elemenata za izgradnju i održavanje elektroenergetskih objekata Betonjerka a.d. Aleksinac
(u daljem tekstu: "Društvo")

Šifra tendera: BTA 15/09Agencija obaveštava sve zainteresovane o izmenama Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 76,56051% ukupnog registrovanog kapitala Društva, kao što je navedeno u nastavku:

  1. U tački 5. Javnog poziva menja se stav 1. tako da sada glasi:

    Agencija ovim putem poziva sve zainteresovane za učešće na tenderu da podnesu pisani zahtev za otkup Tenderske dokumentacije Društva, zaključno sa 26.03.2010. godine do 16:30 časova (po beogradskom vremenu).

  2. U tački 6. Javnog poziva menja se stav 1. tako da sada glasi:

    Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu Paketa akcija od strane zainteresovanih ponuđača je 30.04.2010. godine do 16:30 časova (po beogradskom vremenu).

  3. Svi ostali podaci i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na sledećoj internet adresi:

    http://www.priv.yu/vesti/pdf/tender_11670.pdf

  4. Za sva pitanja u vezi sa ovim izmenama Javnog poziva, zainteresovana lica mogu kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili engleskom jeziku.


Agencija za privatizaciju
Republike Srbije
Terazije 23
11000 Beograd, Republika Srbija
Dragana Puzić
Rukovodilac projekta

Telefon: (+38 11) 3020 855
Telefaks: (+38 11) 3020 816
Email: dpuzic@priv.rs

Citadel Financial Advisory
(Savetnik)
Vladimira Popovića 6
11070 Beograd, Republika Srbija
Branko Todorović
Rukovodilac projekta

Telefon: (+381 11) 302 0000
Telefaks: (+381 11) 302 0040
Email: btodorovic@citadel-finance.com
BETONJERKA AD
Стечај

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU BETONSKIH STUBOVA, TRAFO-STANICA I PRATEĆIH ELEMENATA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA BETONJERKA AD ALEKSINAC

Локација:

Алексинац

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива