Izmenu br. 1 javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 70% ukupnog registrovanog kapitala Privrednog društva za proizvodnju, remont i montažu mašina i opreme "PRIM" d.o.o. Kostolac

25. дец. 2009.

Šifra tendera: PRM 14/09

Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001, 18/2003, 45/2005 i 123/2007) i Rešenja Vlade Republike Srbije o davanju saglasnosti na inicijativu za pokretanje postupka privatizacije, 05 Br. 023-6074/2005-39 od 29.12.2005. godine, kao i na osnovu ovlašćenja iz tačke 6. Javnog poziva za učešće na javnom tenderu, šifra tendera: PRM 14/09, objavljenog dana 16.11.2009. godine u dnevnom listu "Politika"

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
(u daljem tekstu: "Agencija")
objavljuje:
IZMENU BR. 1 JAVNOG POZIVA

za učešće na javnom tenderu radi prodaje 70% ukupnog registrovanog kapitala
Privrednog društva za proizvodnju, remont i montažu mašina i opreme "PRIM" d.o.o. Kostolac
(u daljem tekstu: "Subjekt privatizacije")

Šifra tendera: PRM 14/09


Agencija obaveštava sve zainteresovane izmenama Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 70% ukupnog registrovanog kapitala Subjekta privatizacije, na način kako sledi:

1. U tački 5. Javnog poziva stav 1 menja se i glasi:
"Agencija ovim putem poziva sve zainteresovane za učešće na tenderu da podnesu pisani zahtev za kupovinu Tenderske dokumentacije Subjekta privatizacije, zaključno sa 12.02.2010. godine do 16.30 časova (po beogradskom vremenu)".
2. U tački 6. Javnog poziva menja se prvi stav koji sada glasi:
"Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu 70% ukupnog registrovanog kapitala Subjekta privatizacije je 26.03.2010. godine do 16.30 časova (po beogradskom vremenu)".
3. Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na Internet adresi: http://www.priv.rs./vesti/pdf/tender_21848_jp.pdf

4. Za sva pitanja u vezi sa ovim Izmenama br. 1 Javnog poziva, zainteresovana lica mogu kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili engleskom jeziku.

BC Consulting d.o.o
Kneginje Zorke 2
11000 Beograd, Republika Srbija
Siniša Pantić, menadžer projekta
Tel: + 381 11 30 82 201
Faks: + 381 11 30 82 207
E-mail: sinisa.pantic@bcconsulting.rs

Agencija za privatizaciju Republike Srbije
Terazije 23
11000 Beograd, Republika Srbija
Dragana Puzić, Rukovodilac projekta
Tel: +381 11 3020 855
Faks: +381 11 3020 816
E-mail: dpuzic@priv.rs

Производња Ремонт и Монтажа машина и опреме Прим доо Костолац

Локација:

Костолац

Делатност:

Машинска обрада метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива