Agencija za privatizaciju obaveštava poverioce subjekta privatizacije "Kovgrap stavitel", Kovačica o ustupanju duga

23. дец. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-2834/09-3193uap/02 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 16. decembra 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju


OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Kovgrap stavitel", Kovačica
o ustupanju duga


 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "KOVGRAP STAVITEL" Kovačica (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
 2. Poverioci subjekta privatizacije su:
  - Poreska uprava;
  - PD Elektrovojvodina, Elektrodistribucija Pančevo;
  - JVP Vode Vojvodine, Novi Sad;
  - Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Beograd, Direkcija Pokrajinskog Fonda Novi Sad;
  - JKP Higijena, Pančevo i
  - Republika Srbija, Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Kovačica.
 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .
 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
Стечај

Акционарско друштво за грађевинске радове КОВГРАП СТАВИТЕЛ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ковачица

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива