Agencija za privatizaciju obaveštava poverioce subjekta privatizacije GP "Graditelj" a.d. Ivanjica o ustupanju duga

23. дец. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-2833/09-796/03 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 16. decembra 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije GP "Graditelj" a.d. Ivanjica
o ustupanju duga


 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije GP "Graditelj" a.d. Ivanjica (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
 2. Poverioci subjekta privatizacije su:

  - DDOR Novi Sad a.d.o., Novi Sad;
  - PD Elektrosrbija Kraljevo, Elektrodistribucija Ivanjica;
  - JKP "Gradska čistoća", Beograd;
  - Fond za razvoj Republike Srbije, Beograd;
  - NIS a.d. Novi Sad, NIS – Petrol, OD Rafinerija nafte Novi Sad i
  - Poreska uprava.
 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .
 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
ГРАДИТЕЉ АД ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋАГРАДИТЕЉ АД ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ивањица

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива