Odluka o restrukturiranju

04. дец. 2009.

Trgovinsko preduzeće "ZAPADNA MORAVA" AD Trstenik, Kruševački put bb, matični broj 07154712

Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 i 135/04) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 52/05 i 96/08) i člana 4. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS", br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju dana 27.11.2009. godine donosi


O D L U K U
o restrukturiranju
1. POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Trgovinsko preduzeće "ZAPADNA MORAVA" AD Trstenik, Kruševački put bb, matični broj 07154712

2. Postupak restrukturiranja subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke sprovodi se:
• statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
• otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
• otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije
• drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.

3. Prijave potraživanja državnih poverioca i ostalih poverilaca subjekta privatizacije, koje su podnete na način i pod uslovima predviđenim Uredbom o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima, sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, prema subjektu privatizacije u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva za prijavu potraživanja objavljenog u dnevnom listu "Politika" dana 20.07.2005.godine, biće prihvaćene.

4. POZIVAJU SE državni poverioci subjekta privatizacije i ostali poverioci subjekta privatizacije, da u skladu sa članom 20. stav 4. i članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema subjektu privatizacije u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu "Politika", na adresu subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva i Agenciji za privatizaciju, ukoliko to nisu učinili po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja prema subjektu privatizacije objavljenom dana 20.07.2005.godine.

5. Poslovno ime subjekta privatizacije menja se tako što se u naziv subjekta privatizacije dodaje oznaka "u restrukturiranju"
Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива