PP "NAPREDAK" a.d. Alibunar u stečaju Trg Slobode br. 6 oglašava izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta neposrednom pogodbom uz prikupljanjem pismenih ponuda sa mogućnošću da se nakon otvaranja ponuda, ponuda poboljša

19. нов. 2009.
PP "NAPREDAK" a.d. Alibunar u stečaju
Trg Slobode br. 6

O G L A Š A V A
izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta neposrednom pogodbom uz prikupljanjem pismenih ponuda sa mogućnošću
da se nakon otvaranja ponuda, ponuda poboljša i to:
1. Potes Rit u ukupnoj površini 56 ha 67 a 19 m2 (CELINA 1)
2. Potes Pesak Špicevi u ukupnoj površini 25 ha 78 a 80 m2 (CELINA 2)
3. Potes Skinje Vrati u ukupnoj površini 17 ha 69 a 01 m2. (CELINA 3),
(spisak sa brojevima parcela se može preuzeti od poverenika stečajnog upravnika)

Poljoprivredno zemljište se izdaje u zakup po celinama.
Zemljište se izdaje u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.
Uslovi:
- minimalna cena zakupa (za ceo period zakupa);):
• 8.000,00 dinara/ha za celinu 1
• 12.000,00 dinara/ha za celinu 2
• 15.000,00 dinara/ha za celinu 3
- zakup se ugovara na određeno vreme, odnosno do 30.10.2010. godine;
- zakupnina se plaća u jednakim mesečnim ratama, svakog 5 - og u mesecu za tekući mesec;
- osim zakupnine, Zakupac preuzima obavezu da snosi i troškove tekućeg održavanja, porez na zakup, vodni doprinos, poljarinu i sve druge troškove koji nastanu povodom zakupa;
-kao obezbeđenje plaćanja zakupnine i troškova tekućeg održavanja, u korist zakupodavca konstituisaće se zaloga u dvostrukoj vrednosti godišnje zakupnine ili predati bankarska garanciju (prvoklasnu, bezuslovnu, naplativu na prvi poziv) u istom iznosu a koja ističe 30.11.2010. godine; izdavanje, odnosno konstituisanje sredstava obezbeđenja je uslov za potpisivanje ugovora;
- zakupac je dužan da pre potisivanja ugovora pregleda predmet zakupa. Naknadne reklamacije nakon potpisivanja ugovora neće se priznati;
- zemljište se ne može izdati u podzakup bez pismene saglasnosti Zakupodavca;
- pre potpisivanja ugovora stečajni upravnik će zatražiti saglasnost odbora poverilaca;
Ponuda:
- Ponuđač treba da dostavi iznos zakupnine po hektaru (za ceo period zakupa),
- Sredstva obezbeđenja isplate zakupnina i troškova tekućeg održavanja;
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "PISMENA PONUDA NE OTVARATI- NAPREDAK – CELINA_____" na adresu PP "NAPREDAK" u stečaju, Trg Slobode br. 5, zaključno sa 26.11.2009. godine do 13 časova. Javno otvaranje ponuda održaće se u 13,15 h (15 minuta po isteku vremena za dostavljanje ponuda), u prisustvu komisije i predstavnika svih ponuđača. U razmatranje će se uzeti samo ponude koje pristignu do naznačenog vremena. Nakon otvaranja ponuda predsednik komisije će pozvati podnosioce ponuda da poboljšaju ponudu u odnosu na najveću ponudu.
Zakupodavac zadržava pravo da odustane od izdavanja poljoprivrednog zemljišta po ovom oglasu, pre potpisivanja ugovora, kao i da odustane od potpisivanja ugovora usled nepribavljanja saglasnosti odbora poverilaca.
Stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, poverenik Milan Bošković, tel. 063/428-358.
Стечај

Пољопривредно предузеће НАПРЕДАК АД АЛИБУНАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Алибунар

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива