Izmena javnog konkursa za imenovanje direktora agencije za privatizaciju

13. нов. 2009.
Upravni odbor Agencije za privatizaciju objavljuje


IZMENU JAVNOG KONKURSA
ZA IMENOVANjE DIREKTORA
AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU
U Javnom konkursu za imenovanje direktora Agencije za privatizaciju objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 85/2009 od 19. oktobra 2009. godine reči:

"Izborni postupak sprovodi Upravni odbor Agencije za privatizaciju u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i u tom postupku sastavlja spisak kandidata, a potom među kandidatima koji ispunjavaju uslove sprovodi izborni postupak."

zamenjuju se rečima:

"Izborni postupak sprovodi Upravni odbor Agencije za privatizaciju u roku od dvadesetjedan dan od dana isteka roka za podnošenje prijava i u tom postupku sastavlja spisak kandidata, a potom među kandidatima koji ispunjavaju uslove sprovodi izborni postupak."
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива