Izmena objavljenog oglasa

11. нов. 2009.
VRŠI SE IZMENA OBJAVLjENOG OGLASA

U sledećim delovima :

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od po 15.000,00 dinara po celini uvećanu za PDV (profakture se mogu preuzeti u prostorijama stečajnog dužnika u DP" Luksor" u stečaju , Industrijska zona bb, Apatin, svakog radnog dana do 18.11.2009.godine ( u periodu od 11 do 13 časova)
2. uplate depozit u iznosu utvrđenom za pojedinačne pakete imovine na tekući račun stečajnog dužnika broj 355-1120641-31 kod Vojvođanske banke ad Novi Sad ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv (sa rokom važnosti do 15.12.2009. godine), najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (poslednji dan roka za uplatu depozita je 18.11.2009. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere lično mora dostaviti Službi finansija Agencije za privatizaciju, Terazije 23, 6 sprat, Beograd. U slučaju da u postupku prodaje pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana kada je proglašen najboljim ponuđačem, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija
3. prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije potpišu Izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
Преузмите
Стечај

Друштвено предузеће ЛУКСОР

Локација:

Апатин

Делатност:

Производња обуће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива