Izmena br. 1 javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 70,00% registrovanog društvenog kapitala privrednog društva: Društveno preduzeće "RAD HOLDING KOMPANIJA", Beograd

06. нов. 2009.
Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. br. 38/2001, 18/2003, 45/2005 i 123/2007) i ovlašćenja iz tačke 6. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu "POLITIKA" dana 09.10.2009. godine (u daljem tekstu: "Javni poziv")

Agencija za privatizaciju Republike Srbije
(u daljem tekstu: "Agencija")
Objavljuje

IZMENE br. 1 JAVNOG POZIVA

za učešće na javnom tenderu radi prodaje 70,00% registrovanog društvenog kapitala privrednog društva:
Društveno preduzeće "RAD HOLDING KOMPANIJA", Beograd
(u daljem tekstu: "Subjekt privatizacije ")
Šifra tendera: RAD 11/08


Agencija obaveštava sve zainteresovane o izmenama br. 1 Javnog poziva, na način kako sledi:

1. Menja se Rok za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Tenderske dokumentacije Subjekta privatizacije iz tačke 5. Javnog poziva tako što se ovaj rok produžava i traje do 20. novembra 2009. godine do 16:30 časova (po beogradskom vremenu).


2. Menja se Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu 70,00% registrovanog društvenog kapitala Subjekta privatizacije od strane zainteresovanih ponuđača iz tačke 6. Javnog poziva, tako što se ovaj rok produžava i traje do 04. decembra 2009. godine do 16:30 časova (po beogradskom vremenu).

3. Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na internet adresi:

http://www.priv.rs/pregled_preduzeca/pdf/teaser_23220.pdf
http://www.priv.rs/pregled_preduzeca/pdf/e-teaser_23220.pdf

4. Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom i njegovim izmenama, zainteresovana lica mogu kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili na engleskom jeziku

Друштвено предузеће РАД ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива