Neuspešna prodaja "INOS BEOGRAD" u stečaju

14. окт. 2009.
Dana 14.10.2009. godine, Komisija za sprovođenje prodaje proglasila je neuspešnim javno prikupljanje ponuda organizovano radi prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica "INOS BEOGRAD" AD u stečaju iz Beograda, ul. Visoka broj 20, sa najznačajnijom imovinom koju čini:

Najznačajnija imovina:
Poslovna zgrada - objekat na Čukarici, KP broj 214 KO Beograd, ul. Visoka br.20, sa kancelarijskim inventarom i opremom

Procenjena vrednost (din): 47.487.000,00

Стечај

Мешовито предузеће за прикупљање и примарну прераду индустријских отпадака ИНОС БЕОГРАД а.д. - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива