Održana treća sednica Tenderske komisije za AD "PANONKA", Sombor

13. окт. 2009.

Šifra tendera: PAN 38/08

Na trećoj sednici Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 71,60% ukupno registrovanog kapitala AD "PANONKA", Sombor, održanoj dana 12. oktobra 2009. godine, Komisija je na osnovu predloga Komisije za pregovore a imajući u vidu nisku ponudu koju je jedini ponuđač na tenderu dostavio, jednoglasno donela Odluku o neodobravanju zaključivanja Ugovora o prodaji kapitala preduzeća Prehrambena industrija "PANONKA" ad, Sombor sa jedinim ponuđačem, Kompanijom "Friselva" S.A., Đirona, Španija čime je Tender okončan neuspešno.
Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik:
• G- din Aleksandar Milunović, savetnik u Sektoru za upravljanje industrijskim razvojem u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa.
b) zamenik:
• G-đa Mirjana Grković, direktor AD "Panonka" Sombor, kao predstavnik subjekta privatizacije;
c) članovi:
• G-đa Vesna Jurošević, savetnik u Sektoru za unapređenje efikasnosti privrede u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
• G-đa Drinka Ilić, savetnik u Sektoru za unapređenje efikasnosti privrede u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
• G-din Vladimir Borđoški, direktor Regionalnog centra Sombor "Delta Generali Osiguranja" a.d.o., Beograd kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
• G-đa Miona Popović, samostalni savetnik u Sektoru za zapošljavanje u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja kao predstavnik republičkih organa;
• G-din Vladimir Mišković predsednik sindikata Nezavisnost AD "Panonka", Sombor, kao predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива