Obaveštenje poverioce subjekta privatizacije "Agrobačka", Bač

29. сеп. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-2433/09 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 8. septembra 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Agrobačka", Bač
o ustupanju duga

 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "AGROBAČKA" Bač (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
 2. Poverioci subjekta privatizacije su:
  - Poreska uprava;
  - Fond za razvoj Republike Srbije;
  - JVP Vode Vojvodine, Novi Sad;
  - Ministarstvo trgovine i usluga, Republička direkcija za robne rezerve i
  - Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .
 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.

U Beogradu, 28. septembra 2009. godine
Агробачка АД
Стечај

Акционарско друштво Агробачка, Бач

Локација:

Бач

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива