Društveno preduzeće elektro-opto mehanike "TELEOPTIK-ŽIROSKOPI" – u restrukturiranju

07. авг. 2009.

Na osnovu Odluke o restrukturiranju broj 10-2664/09-1217/02, koju je u skladu sa članom 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 i 135/04) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 52/05) i članom 4. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS", br. 45/06, 108/07 i 126/07), donela Agencija za privatizaciju, za subjekt privatizacije


Društveno preduzeće elektro-opto mehanike "TELEOPTIK-ŽIROSKOPI" – u restrukturiranju,
Filipa Višnjića 31, BeogradPOZIVAJU SE državni poverioci subjekta privatizacije i ostali poverioci subjekta privatizacije, da, u skladu sa članom 20. stav 4 i članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema subjektu privatizacije u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva u dnevnom listu "Politika", na adresu subjekta privatizacije, i Agenciji za privatizaciju, ukoliko to nisu učinili po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja prema subjektu privatizacije objavljenom dana 04.07.2005.godine.

Prijave potraživanja državnih poverioca i ostalih poverilaca subjekta privatizacije, koje su podnete na način i pod uslovima predviđenim Uredbom o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima, sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, prema subjektu privatizacije u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva za prijavu potraživanja objavljenog u dnevnom listu "Politika" dana 04.07.2005.godine, biće prihvaćene.


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива