Obaveštenje o stavljanju van snage Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 57,84851% ukupnog kapitala Akcionarskog društva za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije DIB Bujanovac, Sime Pogačarevića 43

10. јул. 2009.
U skladu sa tačkom 3. Odluke Agencije za privatizaciju broj 10-3315/09-312/05 donete dana 10.07.2009. godine, Agencija za privatizaciju objavljuje sledeće:

Obaveštenje o stavljanju van snage Javnog poziva

za učešće na javnom tenderu radi prodaje 57,84851% ukupnog kapitala Akcionarskog društva za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije DIB Bujanovac, Sime Pogačarevića 43

objavljenog 10. juna 2009. godine

Šifra tendera DIB 08/09


Na osnovu člana 9. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 i 135/04), člana 21 Statuta Agencije za privatizaciju, saglasnosti Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije Broj: 023-02-1060/2009-04 od 07. jula 2009. godine i Odeljka 15. Uputstva za ponuđače-Pravila tendera (šifra tendera: DIB 08/09), vršilac dužnosti direktora Agencije za privatizaciju je dana 10.07.2009. godine, doneo odluku kojom se PONIŠTAVA javni tender i STAVLjA VAN SNAGE Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje 19.628 akcija oznake CFI-kod: ESVUFR ISIN-broj: RSDIBBE29987, nominalne vrednosti 2.400,00 dinara u vlasništvu Akcijskog fonda i Fonda PIO, što predstavlja 57,84851% ukupnog kapitala privrednog društva: Akcionarsko društvo za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije DIB Bujanovac, Sime Pogačarevića 43 (Šifra tendera: DIB 08/09) koji je objavljen je 10. juna 2009. godine u dnevnom listu "Politika".
ДИБ Бујановац ад
Акционарски фонд

А.Д. за производњу и обраду дувана и дуванске фолије ДИБ Бујновац

Локација:

Бујановац

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива