Održana Druga sednica Tenderske komisije za privredno društvo Prehrambena industrija "Panonka" a.d., Sombor

02. јул. 2009.
Druga sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 71,60% ukupnog registrovanog kapitala privrednog društva Prehrambena industrija "Panonka" a.d., Sombor održana je, 02. jula 2009. godine.
Članovi Tenderske komisije odobrili su Odluku Agencije za privatizaciju o oceni ponude jedinog ponuđača na tenderu i doneli Odluku o otpočinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem – Kompanijom "Friselva" S.A. Đirona, Španija.
U skladu sa članom 21 Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001, 59/2003, 110/2003, 52/2005, 126/2007 i 96/2008), u roku od sedam dana od donošenja odluke Tenderske komisije o otpočinjanju pregovora sa jedinim učesnikom na tenderu biće formirana Komisija za pregovore.
Rok za okončanje pregovora je 60 dana od obrazovanja Komisije za pregovore.
Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • G-đa Mirjana Grković, dipomirani inženjer poljoprivrede – tehnolog mesa, direktor privrednog društva Prehrambena industrija "Panonka" a.d., Sombor, kao predstavnik subjekta privatizacije;


Članovi Tenderske komisije:

  • G-đa Vesna Jurošević, diplomirani ekonomista, savetnik u Sektoru za unapređenje efikasnosti privrede u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
  • G-đa Drinka Ilić, diplomirani ekonomista, savetnik u Sektoru za unapređenje efikasnosti privrede u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
  • G-din Vladimir Borđoški, VSS, direktor Regionalnog centra Sombor "Delta Generali Osiguranja" a.d.o., Beograd, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • G-din Vladimir Mišković, VŠS – inženjer poljoprivrede, predsednik Sindikata "Nezavisnost" privrednog društva Prehrambena industrija "Panonka" a.d., Sombor, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива