Drugo obaveštenje o pokretanju prinudne likvidacije subjekata likvidacije za Deoničko društvo "BMA inženjering biro za metalurško industrijske alate i uređaje" u likvidaciji, Beograd

16. јун. 2009.
Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), a u vezi sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Agencija za privatizaciju objavljuje

DRUGO OBAVEŠTENjE
o pokretanju prinudne likvidacije
subjekata likvidacije

 1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva poverioce da prijave svoja potraživanja prema subjektima likvidacije:

  • Poslovno ime: Deoničko društvo "BMA INŽENjERING BIRO ZA METALURŠKO INDUSTRIJSKE ALATE I UREĐAJE" u likvidaciji, Beograd
   Sedište i adresa: Gandijeva 15, Beograd

 2. Poverioci su dužni da prijave svoja potraživanja prema subjektima likvidacije iz tačke 1. ovog ovog obaveštenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom listu "Politika".

 3. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu:
  Agencija za privatizaciju
  - Centar za aukcije i prinudnu likvidaciju -
  Terazije br. 23
  11000 Beograd

  Obrazac prijave potraživanja nalazi se na internet stranici Agencije za privatizaciju www.priv.rs. u sekciji E privatizacija

 4. Potraživanja poverilaca biće prekludirana ako se ne prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja poslednjeg (trećeg) obaveštenja o pokretanju prinudne likvidacije ili ako potraživanje bude osporeno a poverioci ne pokrenu postupak pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o osporavanju tih potraživanja.

 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.

Преузмите
Стечај

Деоничко друштво БМА ИНЖЕЊЕРИНГ БИРО ЗА МЕТАЛУРШКО ИНДУСТРИЈСКЕ АЛАТЕ И УРЕЂАЈЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња машина за остале специјалне намене

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива