Treće obaveštenje o pokretanju prinudne likvidacije subjekta likvidacije

16. јун. 2009.
Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), a u vezi sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Agencija za privatizaciju objavljuje

TREĆE OBAVEŠTENjE
o pokretanju prinudne likvidacije
subjekta likvidacije


1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva poverioce da prijave svoja potraživanja prema subjektu likvidacije:


  • poslovno ime: "JELAKOMERC" društveno preduzeće za trgovinu građevinskim materijalom na veliko i malo sa p.o. u likvidaciji, Beograd
    sedište i adresa: Miška Jovanovića 24, Beograd

2. Poverioci su dužni da prijave svoja potraživanja prema subjektu likvidacije iz tačke 1. ovog ovog obaveštenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom listu "Politika".
3. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu:
Agencija za privatizaciju
- Centar za aukcije i prinudnu likvidaciju -
Terazije br. 23
11000 Beograd
Obrazac prijave potraživanja nalazi se na internet stranici Agencije za privatizaciju www.priv.rs. u sekciji E privatizacija
4. Potraživanja poverilaca biće prekludirana ako se ne prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja poslednjeg (trećeg) obaveštenja o pokretanju prinudne likvidacije ili ako potraživanje bude osporeno, a poverioci ne pokrenu postupak pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o osporavanju tih potraživanja.
5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
Преузмите
Стечај

ЈЕЛАКОМЕРЦ друштвено предузеће за трговину грађевинским материјалом на велико и мало са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива