Neuspeo tender za DP "RAD" Holding Kompanija, Beograd

05. јун. 2009.
Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 70% društvenog kapitala DP "Rad" Holding Kompanija Beograd je na Prvoj sednici Tenderske komisije, održanoj 04.06.2009. godine, konstatovala sledeće:

- da je drugi po redu tender započeo objavljivanjem Javnog poziva, dana 06.03.2009. godine,

- da do krajnjeg roka za podnošenje zahteva za otkup tenderske dokumentacije, do dana 03.04.2009. godine do 16:30 časova po beogradskom vremenu, nije dostavljen nijedan zahtev za otkup tenderske dokumentacije,

- shodno tome, do dana 24.04.2009. godine, do krajnjeg roka za podnošenje konačnih obavezujućih ponuda, nije dostavljena nijedna ponuda za kupovinu kapitala predmetnog privrednog društva.

U skladu sa tim, Tenderska komisija je proglasila Javni tender neuspelim.

Tenderska komisija zasedala je u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:

• g. Goran Batak, savetnik u Sektoru za unapređivanje efikasnosti privrede u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;

Zamenik predsednika Tenderske komisije:
• g. Miloš Jovičić, generalni direktor Društvenog preduzeća "Rad" Holding kompanija, Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije;

Članovi Tenderske komisije:
• gđa Gordana Morača-Vlajković, savetnik u Sektoru za upravljanje industrijskim razvojem u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
• g. Ratomir Tomašević, šef Odseka za organizaciju uprave Gradske opštine Stari grad, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
• gđa Biljana Lukić, savetnik u Sektoru za unapređivanje efikasnosti privrede Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
• gđa Milena Prica, samostalni savetnik u Sektoru za zapošljavanje u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
• g. Nenad Četnik, predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije Samostalnog sindikata Društvenog preduzeća "Rad" Holding kompanija, Beograd, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.

Друштвено предузеће РАД ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива