Održana Druga sednica Tenderske komisije za AD "Elektroporcelan" Industrija elektroporcelana, Aranđelovac – u restrukturiranju

04. јун. 2009.
Druga sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 99,15723% ukupnog kapitala Akcionarskog društva "Elektroporcelan" Industrija elektroporcelana, Aranđelovac – u restrukturiranju, održana je 03. juna 2009. godine.
Članovi Tenderske komisije odobrili su Odluku Agencije za privatizaciju o oceni ponude jedinog ponuđača na tenderu i doneli Odluku o otpočinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem – Konzorcijumom pravnih lica koji čine: OOO "Kolor SIM" Ukrajina, "VTV Makler" d.o.o. Beograd i "VTV Insulators" d.o.o. Beograd.

U skladu sa članom 21 Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001, 59/2003, 110/2003, 52/2005, 126/2007 i 96/2008), u roku od sedam dana od donošenja odluke Tenderske komisije o otpočinjanju pregovora sa jedinim učesnikom na tenderu biće formirana Komisija za pregovore.
Rok za okončanje pregovora je 60 dana od obrazovanja Komisije za pregovore.
Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
Predsednik Tenderske komisije:

  • gdin Slobodan Milošević, v.d. generalnog direktora AD "Elektroporcelan" Industrija elektroporcelana, Arandjelovac – u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizaciju.
    Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • gđa Vesna Paunović, viši savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa.

Članovi Tenderske komisije:
  • gđa Biljana Lukić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
  • gđa Rosimirka Todorović, samostalni savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
  • gdin Siniša Perić, viši savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
  • gdin Milutin Đurić, predsednik Skupštine opštine Aranđelovac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • gdin Tomislav M. Jakovljević, predsednik Samostalnog sindikata u AD "Elektroporcelan" Industrija elektroporcelana, Aranđelovac – u restrukturiranju, kao predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.
ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају
Стечај

АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива