Neuspeo tender za privredno društvo "Korporacija Fabrika automobila Priboj" a.d. Priboj – u restrukturiranju, Šifra tendera (FAP 23/08)

26. мај. 2009.
Drugi nastavak Prve sednice Tenderske komisije, koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 86,49973% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća "Korporacija Fabrika automobila Priboj" a.d., Priboj – u restrukturiranju, otpočela je 22. maja 2009. godine.

Tenderska komisija je na drugom nastavku prve sednice utvrdila da se nisu stekli uslovi za otvaranje koverte označene kao Ponuda i jednoglasno donela odluku da, u skladu sa Poglavljem 16. Uputstva za ponuđače, tender proglasi neuspelim.

Pri utvrđivanju postojanja ograničenja da Ponuđač postane kupac na ovom tenderu, uzeta je u obzir činjenica da je Agencija za privatizaciju 22. maja 2009. godine, raskinula Ugovor o zajedničkoj prodaji kapitala Holding preduzeća Industrija hidraulike i pneumatike "Prva petoletka" AD Trstenik, njegovih zavisnih i osamostaljenih društava, zaključen između Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda, kao Prodavaca sa jedne strane i drugorangiranog ponuđača na tenderu – Konzorcijuma pravnih lica "Lvivsky Avtobusni Zavody" d.o.o. Lavov, Ukrajina i "City Transport Construction Investment LTD" London, Velika Britanija, kao Kupca.

Naime, članom 12 stav 3 tačka 3) Zakona o privatizaciji (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 38/2001, 18/2003, 45/2005 i 123/07 ) predviđeno je da kupac kapitala ili imovine ne može biti fizičko lice, pravno lice i osnivač pravnog lica sa kojim je raskinut ugovor o prodaji kapitala, odnosno imovine zbog neizvršenja ugovorenih obaveza.

Фап корпорација ад
Приватизација

Фап корпорација ад Прибој

Локација:

Прибој

Делатност:

Производња моторних возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива