Održan sastanak sa akcionarima BIP-a

22. мај. 2009.
Danas je u prostorijama Agencije za privatizaciju, održan sastanak sa predstavnicima Udruženja manjinskih akcionara "BIP" AD Beograd. Akcionari BIP-a izneli su zahtev da se raskine kupoprodajni ugovor sa Kupcem, konzorcijumom "Alita a.b" Litvanija i "United Nordic Beverages a.b" Švedska.

Na današnjem sastanku, akcionari su upoznati sa dve izuzetno važne činjenice:

• 07. maja 2009. godine, Kupac je Agenciji za privatizaciju dostavio zahtev za konvertovanje dugovanja preduzeća prema državnim organima putem pretvaranja tih potraživanja u kapital, a pozivajući se na Zaključak Vlade 05 br. 42-1840/2009-3, od 16.04.2009. godine.

• 20. maja 2009. godine, Kupcu je dat drugi naknadni rok od 15 dana, kako bi dostavio dokaz da su svi postupci prinudne naplate putem prodaje osnovnih sredstava preduzeća (od strane Ministarstva finansija, Poreske uprave, Centra za velike poreske obveznike) obustavljeni.

Imajući u vidu sve navedeno, Agencija za privatizaciju će po dobijanju informacije o iznosu poreskog duga BIP-a, sa stanjem na dan 31.12.2008. godine, proslediti istu Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, a o čemu će konačnu odluku doneti Vlada Republike Srbije.

Konačnu odluku o statusu kupoprodajnog Ugovora, Agencija će doneti na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije i Izveštaja o sprovedenoj kontroli, a po isteku naknadnog roka.
БИП АД
Стечај

Акционарско друштво Београдска индустрија пива, слада и безалкохолних пића, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња пива

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива