Izmena br. 2 javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti i opreme hotelsko turističkog kompleksa INEKS ZLATNA OBALA, SUTOMORE

21. мај. 2009.

Šifra prodaje: IZO 050509

Na osnovu ovlašćenja iz tačke 9. Javnog poziva za učešće u javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti i opreme Hotelsko turističkog kompleksa Ineks zlatna obala u Sutomoru, u viđenom stanju, šifra prodaje IZO 050509 objavljenog dana 19.03.2009. godine u dnevnom listu "Politika", na osnovu koga Agencija za privatizaciju zadržava pravo izmene datuma, rokova i/ili uslova iz Javnog poziva, Agencija za privatizaciju objavljuje:

IZMENE BR. 2
JAVNOG POZIVA
ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA
KUPOVINU NEPOKRETNOSTI I OPREME HOTELSKO TURISTIČKOG KOMPLEKSA INEKS ZLATNA OBALA, SUTOMORE


Šifra prodaje: IZO 050509Javni poziv za učešće u javnom nadmetanju (licitaciji) za kupovinu nepokretnosti i opreme Hotelsko turističkog kompleksa Ineks zlatna obala u Sutomoru, šifra prodaje IZO 050509, objavljenog dana 19.03.2009. godine u dnevnom listu "Politika", menja se u delu koji se odnosi na: period razgledanja predmeta prodaje, dostavljanje Garancije za učešće na javnom nadmetanju/uplate depozita, podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju i datuma održavanja javnog nadmetanja, i to na sledeći način:

 1. Menja se tačka 3. alineja 2. Javnog poziva tako da glasi:
  Agencija ovim putem poziva sva zainteresovana lica da podnesu pisani zahtev za kupovinu i dostave dokaz o izvršenoj uplati Prodajne dokumentacije najkasnije do 04.06.2009. godine do 16:30 časova.
 2. Menjaju se rokovi koji se odnose na period razgledanja predmeta prodaje, dostavljanje Garancije za učešće na javnom nadmetanju/uplatu depozita, podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju, i datuma održavanja javnog nadmetanja, tako da glase:
  1. Period u kom je moguće razgledanje predmeta prodaje traje do 04.06.2009. godine.
  2. Učesnik u postupku je dužan da dostavi Garanciju za učešće na javnom nadmetanju na iznos od 3.400.000,00 evra (trimilionačetiristotinehiljada evra) ili da uplati depozit u istom iznosu, najkasnije do 05.06.2009. godine.
  3. Rok za podnošenje prijava za učešće u javnom nadmetanju ističe 05.06.2009. godine u 16:30 časova.
  4. Javno nadmetanje radi javne prodaje održaće se dana 12.06.2009. godine, sa početkom u 11:00 časova, na adresi: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, II sprat, Velika sala.


Pitanja i dodatna pojašnjenja:

Za sva pitanja u vezi sa ovim oglasom, zainteresovana lica mogu kontaktirati lica za kontakt, na dole navedenu adresu:

Agencija za privatizaciju
Aleksandar Đorđević
Tel: +381 11 3020 855
Faks: +381 11 3020 816
E-mail: adjordjevic@priv.rs

CES Mecon
Tatjana Ralević
Tel: +381 11 3090 800
Faks: +381 11 3090 876
E-mail: tanja.ralevic@cesmecon.com
ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Холдинг компанија за финансијски инжирењинг, трговину и услуге ФОНД ИНЕX ИНТЕРЕXПОРТ АД, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива