Neuspeo tender za prodaju akcija društva "Elektroizgradnja Bajina Bašta" AD Bajina Bašta

15. мај. 2009.
Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera po skraćenom postupku radi prodaje akcija u vlasništvu Akcijskog fonda Privrednog društva "Elektroizgradnja Bajina Bašta" AD Bajina Bašta (šifra tendera EBB 01/09), na sednici održanoj dana 15. maja 2009. godine, konstatovala je da do krajnjeg roka za podnošenje zahteva za otkup Tenderske dokumentacije, odnosno do 20. aprila 2009. godine, nije bilo pristiglih zahteva. Shodno tome, Tenderska komisija je proglasila javni tender neuspelim.

Tenderska komisija je konstituisana u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:
• Dušan Šutanovac, specijalni savetnik Izvršnog direktora Agencije za privatizaciju, kao predstavnik Agencije za privatizaciju;
Zamenik predsednika Tenderske komisije:
• Branko Janjušević, direktor Sektora realizacije i evidencije prodaje Akcijskog fonda, kao predstavnik Akcijskog fonda;
Članovi Tenderske komisije:
• Jelena Šulejić, rukovodilac projekta u Centru za tendere Agencije za privatizaciju, kao predstavnik Agencije za privatizaciju;
• Jasmina Macura – Milković, rukovodilac Odeljenja evidencije prodaje Akcijskog fonda, kao predstavnik Akcijskog fonda;
• Biljana Lukić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik ministarstva nadležnog za poslove privatizacije.
Акционарски фонд

Привредно друштво за производњу бетонских стубова,трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката Електроизградња Бајина Башта а.д. Бајина Башта

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Изградња електричних и телекомуникационих водова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива