Izmena Javnog poziva za kupovinu dela pokretne i nepokretne imovine preduzeća "Zorka – mineralna đubriva" ad u restrukturiranju, Šabac

06. мај. 2009.
Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) objavljuje:
IZMENU JAVNOG POZIVA
ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU DELA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE PREDUZEĆA "ZORKA – MINERALNA ĐUBRIVA" AD U RESTRUKTURIRANjU ŠABAC - PRODAJNOG PAKETA I


Šifra prodaje: ZMDJ-150509

 1. Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju (licitaciji) za kupovinu dela pokretne i nepokretne imovine preduzeća "Zorka – Mineralna đubriva" ad u restrukturiranju Šabac - Prodajni paket I, objavljen dana 27.03.2009. godine u dnevnom listu "Politika" ("Javni poziv"), menja se u delu koji se odnosi na šifru prodaje, rokove za otkup prodajne dokumentacije, podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju i datum održavanja javnog nadmetanja.

 2. Menja se šifra prodaje, tako da glasi: ZMDJ-190609
 3. U tački 2. Javnog poziva menja se poslednja rečenica, tako da glasi:
  "Nakon podnošenja dokaza o uplati, prodajna dokumentacija se može preuzeti na adresi: Agencija za privatizaciju, Centar za aukcije i prinudnu likvidaciju, Terazije 23 (5. sprat), 11000 Beograd u periodu od 30.03.2009. godine do 10.06.2009. godine od 09:00 do 16:30 časova.
 4. U tački 4. Javnog poziva menja se poslednji stav, tako da glasi:
  "Učesnik u postupku je dužan da uplati depozit u iznosu koji je naveden u tački 4. za predmet prodaje za koji je zainteresovan ili dostavi Garanciju za učešće na javnom nadmetanju na isti iznos, najkasnije do 10.06.2009. godine."
 5. Menja se tačka 5. Javnog poziva tako da glasi:
  "Posle potpisivanja Ugovora o čuvanju poverljivih podataka i otkupa prodajne dokumentacije, odnosno u periodu od 30.03.2009. godine do 10.06.2009. godine, učesnik će moći da pregleda imovinu koja predstavlja predmet prodaje, održi sastanke sa odgovornim licima i pregleda finansijske, komercijalne i pravne podatke vezane za imovinu."

 6. U tački 6. Javnog poziva menja se prvi stav, tako da glasi:
  "Rok za podnošenje prijave za učešće na javnom nadmetanju ističe 11.06.2009. godine u 16:30 časova. Prijave se podnose Agenciji za privatizaciju u zatvorenoj koverti sa natpisom:

  "PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU 190609
  AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
  CENTAR ZA AUKCIJE I PRINUDNU LIKVIDACIJU
  TERAZIJE 23, V SPRAT, 11000 BEOGRAD""

 7. U tački 7. Javnog poziva menja se prvi stav, tako da glasi:
  "Javno nadmetanje će se održati dana 19.06.2009. godine, sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Agencije za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, u Velikoj sali na drugom spratu. Registracija učesnika na javnom nadmetanju održaće se na istoj adresi dana 19.06.2009. godine od 13:00 do 13:50 časova."
 8. Agencija zadržava pravo da izmeni datume, rokove i/ili uslove iz Javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje su takve izmene prouzrokovale Učesnicima.


Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.
Стечај

Зорка Холдинг ад Шабац

Локација:

Шабац

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива