Održana Prva sednica Tenderske komisije za AD "Elektroporcelan" Industrija elektroporcelana, Aranđelovac – u restrukturiranju

05. мај. 2009.
Održana Prva sednica Tenderske komisije za
AD "Elektroporcelan" Industrija elektroporcelana, Aranđelovac – u restrukturiranju


Prva sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 99,15723% ukupnog kapitala Akcionarskog društva "Elektroporcelan" Industrija elektroporcelana, Aranđelovac – u restrukturiranju, otpočela je dana 21. aprila 2009. godine.

Na sednici je konstatovano da je u roku predviđenim Javnim pozivom, do 13. aprila 2009. godine, dostavljena jedna ponuda i to od strane Konzorcijuma pravnih lica koji čine: ООО "Kolor SIM" Ukrajina, "VTV Makler" d.o.o. Beograd i "VTV Insulators" d.o.o. Beograd.

Procedura otvaranja Paketa sa ponudom otpočela je otvaranjem Kvalifikacione i Dodatne dokumentacije jedinog ponuđača, koja je zatim predata Savetniku na analizu.

Nastavak Prve sednice Tenderske komisije održan je 4. maja 2009. godine. Na sednici je prezentovan Izveštaj savetnika o analizi Kvalifikacione i Dodatne dokumentacije jedinog Ponuđača, kojim je konstatovano da Ponuđač ispunjava kvalifikacioni uslov iz Javnog poziva, nakon čega je nastavljena procedura otvaranja preostalih koverata iz Paketa sa ponudom jedinog Ponuđača.

Tenderska komisija je, na osnovu Izveštaja savetnika, odobrila jedinom Ponuđaču na tenderu dodatni rok od 15 dana, da dostavi dopunu određene dokumentacije iz Paketa ponude, za koju je konstatovano da nije potpuna.

Finansijski i pravni savetnici Agencije za privatizaciju će, u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja, izvršiti ocenu ponude jedinog Ponuđača, koja će biti prezentovana članovima Tenderske komisije na narednoj sednici.

Tenderska komisija je radila u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:
  • G-din Slobodan Milošević, v.d. generalnog direktora AD "Elektroporcelan" Industrija elektroporcelana, Arandjelovac – u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizaciju.

Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • G-dja Vesna Paunović, viši savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa.

Članovi Tenderske komisije:
  • G-dja Biljana Lukić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
  • G-dja Rosimirka Todorović, samostalni savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
  • G-din Siniša Perić, viši savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
  • G-din Milutin Đurić, predsednik Skupštine opštine Arandjelovac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • G-din Tomislav M. Jakovljević, predsednik Samostalnog sindikata u AD "Elektroporcelan" Industrija elektroporcelana, Arandjelovac – u restrukturiranju, kao predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају
Стечај

АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива