izmena br. 1 Javnog poziva za izbor strateškog partnera za RTB Bor Grupu

21. апр. 2009.

Šifra: RTB 01/09

Na osnovu ovlašćenja iz tačke 8. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu "POLITIKA" i na internet prezentaciji Agencije za privatizaciju dana 27. februara 2009. godine, Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: "Agencija") i RTB Bor Grupa Rudarsko topioničarski basen Bor d.o.o. u restrukturiranju (RTB), Rudarsko topioničarski basen Bor – Grupa Rudnici Bakra Bor d.o.o. u restrukturiranju (RBB), Rudarsko topioničarski basen Bor – Grupa Rudnik Bakra Majdanpek d.o.o. u restrukturiranju (RBM) i Rudarsko topioničarski basen Bor – Grupa Topionica i Rafinacija d.o.o. u restrukturiranju (TIR) – (u daljem tekstu zajedno: "Preduzeća") objavljuju:
IZMENE br. 1 JAVNOG POZIVA
za izbor strateškog partnera za RTB Bor Grupu

objavljenog u dnevnom listu "POLITIKA" i na internet prezentaciji Agencije za privatizaciju dana 27. februara 2009. godine


Šifra: RTB 01/09

 1. Menja se tačka 6. Javnog poziva tako da glasi:

  Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za izbor strateškog partnera u skladu sa tačkom 1. ovog Javnog poziva je 15. maj 2009. godine do 16:30 časova (po beogradskom vremenu).
 2. Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na internet adresi:
  www.priv.rs
 3. Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom i njegovim izmenama, zainteresovana lica mogu kontaktirati Agenciju na dole navedenu adresu:


  Agencija za privatizaciju Republike Srbije

  Saša Aleksić
  Direktor Centra za tendere
  Terazije 23
  11000 Beograd
  Tel. +381 11 30 20 855
  Faks +381 11 30 20 816
  saleksic@priv.rs

  Filip Šanović
  Specijalni savetnik izvršnog direktora
  Terazije 23
  11000 Beograd
  Tel. +381 11 30 20 834
  Faks +381 11 30 29 956
  fsanovic@priv.rs
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива