Otvorene ponude za DTD Kamenko Gagrčin, AD Sombor

02. апр. 2009.
Prva sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 70,00% društvenog kapitala privrednog društva DTD Kamenko Gagrčin AD, Sombor, započeta je dana 06. marta 2009. godine, dok je nastavak Prve sednice Tenderske komisije održan 12. marta 2009. godine. Drugi nastavak Prve sednice Tenderske komisije i konačno javno otvaranje ponuda za kupovinu kapitala DTD Kamenko Gagrčin AD, Sombor, obavljeno je 01. aprila 2009. godine.

Na Sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupila tri potencijalna investitora: "Hidro-Baza" d.o.o. Beograd, "Heroj Pinki" a.d. Novi Sad - "Dunav grupa" d.o.o. Beograd i "Holcim (Srbija)" d.o.o. Popovac. Do Krajnjeg roka za podnošenje ponuda, odnosno do 02. marta 2009. godine, do 16:30 časova, su dostavljene tri ponude, i to od: "Hidro-Baza" d.o.o. Beograd, "Holcim (Srbija)" d.o.o. Popovac i "Dunav Grupa Agregati" a.d. Novi Sad.

Na osnovu izvršene analize Kvalifikacione i Dodatne dokumentacije sva tri Ponuđača na tenderu i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je konstatovala da Ponuđači: "Hidro-Baza" d.o.o. Beograd i "Holcim (Srbija)" d.o.o. Popovac ispunjavaju kvalifikacione uslove definisane Javnim pozivom i Uputstvom za ponuđače. Ponuda Ponuđača "Dunav Grupa Agregati" a.d. Novi Sad odbačena je kao nepotpuna pošto ne ispunjava kvalifikacione uslove. Imajući u vidu da je Tenderska komisija jednoglasno usvojila Izveštaj o oceni Kvalifikacione i Dodatne dokumentacije, kao i Dopunu izveštaja o oceni Kvalifikacione i Dodatne dokumentacije, pristupilo se javnom otvaranju ponuda za kupovinu kapitala DTD Kamenko Gagrčin AD, Sombor.
elementi ponude ponuđača "Hidro-Baza" d.o.o. Beograd, su sledeći:
 1. Cena u iznosu od EUR 100.000;
 2. Investicioni program u vrednosti od EUR 1.000.000;
 3. Ponuđač je bezuslovno prihvatio Minimalne obaveze socijalnog programa.

Osnovni elementi ponude ponuđača, "Holcim (Srbija)" d.o.o., Popovac, su sledeći:
 1. Cena u iznosu od EUR 1.000.000;
 2. Investicioni program u vrednosti od EUR 1.000.000;
 3. Ponuđač je bezuslovno prihvatio Minimalne obaveze socijalnog programa.

Finansijski i pravni savetnici Agencije za privatizaciju će u roku od najviše 30 dana, od dana otvaranja ponuda, izvršiti ocenu ponuda Ponuđača. Ocena ponuda će biti prezentovana članovima Tenderske komisije na drugom zasedanju, nakon čega će i zvanično biti objavljeni rezultati tendera.
Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
a) Predsednik Tenderske komisije:
 • g. Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

b) Zamenik predsednika Tenderske komisije:
 • g. Stevan Šljukić, diplomirani ekonomista, direktor DTD "Kamenko Gagrčin" ad Sombor, kao predstavnik Subjekta privatizacije;


c) Članovi Tenderske komisije:
 • gđa Ljubinka Jovanović, diplomirani ekonomista, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
 • gđa Gordana Todorov, diplomirani ekonomista, samostalni savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
 • g. Varga Ferenc, diplomirani inženjer građevinarstva, odbornik Skupštine opštine Grada Sombora, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu Subjekta privatizacije; i
 • gđa Mika Sokolović, tekstilni tehničar, komercijalni referent i predsednik Saveza Samostalnih sindikata DTD "Kamenko Gagrčin" ad Sombor, kao predstavnik reprezentativnog sindikata Subjekta privatizacije.


Акционарски фонд

Акционарско друштво за саобраћај унутрашњим и међународним воденим путевима и трговину ДТД КАМЕНКО ГАГРЧИН

Локација:

Сомбор

Делатност:

Превоз путника унутрашњим пловним путевима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива