Obaveštenje poveriocima subjekta privatizacije "Projektni biro", Knjaževac o ustupanju duga

27. мар. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-590/09-309/04 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 24. marta 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Projektni biro", Knjaževac
o ustupanju duga


 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "PROJEKTNI BIRO" Knjaževac (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
 2. Poverioci subjekta privatizacije su:
  • Poreska uprava;
  • JP "Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac" Knjaževac i
  • JKP "Standard", Knjaževac

 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .
 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.

U Beogradu, 25. marta 2009. godine

Стечај

Акционарско друштво за пројектовање ПРОЈЕКТНИ БИРО КЊАЖЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Књажевац

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива