Neuspeo tender za "DIB", BUJANOVAC

25. мар. 2009.

Šifra tendera: DIB 14/08

Dana 24.03.2009. godine, održana je treća sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 19.590 akcija oznake CFI-kod: ESVUFR; ISIN broj: RSDIBBE29987 nominalne vrednosti 2.400,00 dinara, od čega je u vlasništvu Akcijskog fonda Republike Srbije 16.197 akcija, a u vlasništvu PIO Fonda 3.393 akcija što zajedno predstavlja 57,73652% ukupnog registrovanog kapitala privrednog društva AD "DIB" Bujanovac.

Dopisom od 10.03.2009. godine, ovlašćeni predstavnik jedinog ponuđača "Philip Morris Participations B.V.", Bergen op Zoom, Holandija obavestio je Agenciju za privatizaciju da je Komisija za zaštitu konkurencije ovom ponuđaču izdala Rešenje kojim se uslovno odobrava koncentracija učesnika na tržištu koja će nastati sticanjem kontrole od strane privrednog društva "Philip Morris Participations B.V.", Bergen op Zoom, Holandija nad AD "DIB" Bujanovac. Time je, s jedne strane, ovaj ponuđač onemogućen da sprovede transakciju na način koji je predviđen u njegovoj ponudi, a sa druge strane, nije ispunjen uslov iz tenderske dokumentacije kojim je zahtevano dobijanje Rešenja kojim se bezuslovno i trajno odobrava koncentracija učesnika na tržištu.

Komisija za pregovore je našla da su razlozi koje je predstavnik ponuđača naveo u svom dopisu opravdani i odlučila da nema mesta daljim pregovorima u cilju zaključenja Ugovora o prodaji kapitala privrednog društva AD "DIB" Bujanovac, sa predlogom Tenderskoj komisiji da prihvati ovaj predlog i ne odobri zaključivanje Ugovora o prodaji.

Na trećoj sednici, Tenderska komisija je donela Odluku da se prihvata predlog Komisije za pregovore i ne odobrava zaključivanje Ugovora o prodaji AD "DIB" Bujanovac sa jedinim ponuđačem "Philip Morris Participations B.V.", Holandija i tender proglasila neuspelim.

Tenderska komisija zasedala je u sledećem sastavu:

a) predsednik:
- Goran Batak, diplomirani ekonomista, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa,

b) zamenik predsednika:
- Gordana Stojanović, diplomirani ekonomista, komercijalni rukovodilac u Akcionarskom društvu za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije "DIB", Bujanovac, kao predstavnik subjekta privatizacije,

c) članovi:
- Galip Bećiri, diplomirani ekonomista, diplomirani sociolog, direktor biblioteke "14. novembar", Bujanovac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije i
- Sanja Gavranović, diplomirani pravnik, savetnik u Sektoru za zapošljavanje u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa.

ДИБ Бујановац ад
Акционарски фонд

А.Д. за производњу и обраду дувана и дуванске фолије ДИБ Бујновац

Локација:

Бујановац

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива