Otvorene finansijske ponude za savetnika, za Galeniku

19. мар. 2009.
Dana 18. marta 2009. godine, u prostorijama Agencije za privatizaciju, sa početkom u 15:00 časova, obavljeno je javno otvaranje finansijskih ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke za pružanje konsultantskih usluga u vezi sa privatizacijom Zatvorenog akcionarskog društva za proizvodnju lekova, dentala, antibiotika, farmaceutskih sirovina, parafarmaceutike, veterinarskih proizvoda i aditiva "Galenika" a.d. Beograd.

Otvorene su finansijske ponude ponuđača čije su tehničke ponude, na osnovu ocene Komisije za javnu nabavku, ocenjene da prelaze minimalni tehnički prag od 70 bodova, utvrđen Konkursnom dokumentacijom:

Osnovni elementi finansijske ponude ponuđača "BNP Paribas" Francuska, "BDO BC Excel" doo Beograd, "BDO BC Excel TAS" doo Beograd, Advokatska kancelarija Karanović i Nikolić, Beograd sa podizvođačima: Radomir Putnik, Beograd i Dorin Toderas, Rumunija su sledeći:

  • Fiksna naknada u iznosu od 175.000,00 eura
  • Naknada za uspešno obavljen posao 1,5 % od vrednosti transakcije


Osnovni elementi finansijske ponude ponuđača "Rothschild & Cie" Francuska, "Citadel Financial Advisory" doo Beograd, "Dekonta" Beograd, Dražić, Beatović i partneri, "CoMeth s.r.o." Slovačka, sa podizvođačem Centar za intelektualnu svojinu i marketing d.o.o. Beograd su sledeći:

  • Fiksna naknada u iznosu od 25.000,00 eura
  • Naknada za uspešno obavljen posao 0,74 % od vrednosti transakcije


Finansijska ponuda ponuđača "Societe Generale SA" sa podizvođačima Advokati Bojović, Dašić, Kojović i Aleksandar Vojvodić, čija tehnička ponuda nije ispunila minimalni prag od 70 bodova, nije bila predmet otvaranja.

Nakon otvaranja finansijsih ponuda, Komisija za javnu nabavku će sačiniti Izveštaj o oceni ponuda, na osnovu kojeg će naručilac doneti odluku o dodeli ugovora i pozvati izabranog ponuđača na zaključenje ugovora o pružanju konsultantskih usluga.

Галеника ад
Акционарски фонд

Акционарско друштво Галеника за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива Београд (Земун)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња фармацеутских препарата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива