Prva sednica tenderske komisije za FAP

05. мар. 2009.
Prva sednica Tenderske komisije, koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 86,49973% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća "Korporacija Fabrika automobila Priboj" a.d., Priboj – u restrukturiranju, održana je 04. marta 2009. godine.

Na sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupili sledeći učesnici:

  1. "Lvivski Autobusni Zavody" LTD, Lavov, Ukrajina
  2. Jovelanost Investment Corp., Panama.Komisija je konstatovala da je u predviđenom roku, do 27. februara 2009. godine do 16:30 časova, dostavljena jedna ponuda i to od strane ponuđača "Lvivski Autobusni Zavody" LTD, Lavov, Ukrajina.


Otvorene su koverte Podaci o ponuđaču i izvršena je kontrola sadržaja koverti sa Kvalifikacionom dokumentacijom i Dodatnom dokumentacijom jedinog ponuđača.


U narednom periodu Agencija za privatizaciju i Savetnik će izvršiti analizu Kvalifikacione i Dodatne dokumentacije, nakon čega će se pristupiti otvaranju ponude.


Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:
  • Goran Batak, savetnik u Sektoru za unapređenje efikasnosti privrede u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;


Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • Mr Mirko Stojović, generalni direktor "Korporacija Fabrika automobila Priboj" a.d., Priboj – u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;


Članovi Tenderske komisije:
  • Slobodan Đurić, samostalni savetnik u Sektoru za upravljanje industrijskim razvojem u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

  • Lazar Rvović, predsednik Opštine Priboj, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;

  • Maja Damnjanović, savetnik u Sektoru za zapošljavanje u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

  • Danijela Vićentijević, samostalni savetnik u Sektoru za turizam u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

  • Milun Vuković, šef Odeljenja studije rada i vremena i predsednik Samostalnog sindikata "Korporacija Fabrika automobila Priboj" a.d., Priboj – u restrukturiranju, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.Фап корпорација ад
Приватизација

Фап корпорација ад Прибој

Локација:

Прибој

Делатност:

Производња моторних возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива