Privatizacija hotela "ASTORIA"

03. мар. 2009.
Aukcijska prodaja Društveno hotelsko ugostiteljsko i turističkog preduzeća "Astoria" iz Beograda zakazana je za 6. mart 2009. godine. DHUTP Astoria, kao i mnoga druga preduzeća u procesu privatizacije, poseduje nekada nacionalizovanu imovinu. Kao i u svim prethodnim slučajevima, Agencija za privatizaciju mora postupati isključivo u skladu sa Zakonom o privatizaciji, imajući u vidu da Zakon o restituciji, koji bi definisao status nacionalizovane imovine, još uvek nije donet. To podrazumeva da sva društvena imovina, a DHUTP Astoria je u 100% društvenom vlasništvu, mora biti privatizovana.

O statusu imovine, tj činjenici da se radi o nekada nacionalizovanoj imovini, upoznati su svi potencijalni kupci Astorie. Takođe, Agencija za privatizaciju ugovorom o prodaji obavezuje kupca da mora da se pridržava svih odredaba Zakona o restituciji kada on budet donet. Prilikom privatizacije kapitala njegov status ostaje isti, dok se samo menja vlasnik. To praktično znači da će nekadašnji vlasnici i dalje moći da se bore za svoja prava, samo što će ih, umesto od društvenog kapitala, potraživati od novog vlasnika – pravnog ili fizičkog lica. Napominjemo i da Agencija za privatizaciju nema ovlašćenja da bilo koju imovinu ili deo imovine izuzima iz procesa privatizacije, proglašava kulturnim dobrom, niti bilo šta slično.

Hotel ASTORIA nacionalizovan je 30.04.1948. godine Ukazom Prezidijuma Narodne Skupštine NRS. Tom prilikom proglašena su od značaja za republikansku privredu preduzeća među kojima je i hotel ASTORIA, vlasnika Ivana Savkovića. U evidenciji Drugog opštinskog suda u Beogradu, kao vlasnici su bili upisani Ivan Savković sa ½ i Ljubina Savković sa ½ što je sadržano u Uverenju izdatom od strane Drugog opštinskog suda u Beogradu zemljišno-knjižnog odeljenja, broj Rz. 4044/02 dana 19.11.2002. godine.

Porodice bivših vlasnika hotela nastavile su da posle nacionalizacije žive u hotelu, u apartmanu na prvom spratu hotela.

Pravni prethodnik preduzeća je 1971. godine, poveo sudski postupak za iseljenje lica koja su živela u pomenutom apartmanu i izgubio sudski spor. Presudom Okružnog suda u Beogradu Gž 9967/71 od, 27.12.1971. godine, konačno je utvrđeno pravo stanovanja u korist Ljubine Savković, Jelene Ninković, Milorada, Višnje, Branislava, Branke i Dejana Ninkovića.

Danas u predmetnom apartmanu živi Višnja Ninković, a advokat Đurđe Ninković u okviru apartmana ima svoju advokatsku kancelariju.

Imajući u vidu specifičnost načina korišćenja stana koji koristi porodica Ninković unutar hotela "Astorija" u Beogradu, Agencija za privatizaciju je kao sastavni deo Ugovora o prodaji društvenog kapitala subjekta privatizacije unela i konstataciju da se kupac kapitala upoznaje i sa činjenicom da je Presudom Okružnog suda u Beogradu Gž-9967/71 od 27.12.1971. godine, potvrđeno pravo korišćenja stambenih i pomoćnih prostorija na prvom spratu hotela Astorija u korist porodica bivših vlasnika koje u istima borave nakon što je izvršena nacionalizacija.

Podsećamo i na deo presude kojom je Prvi opštinski sud odbacio tužbu bivših vlasnika hotela "Prag" protiv Agencije za privatizaciju: "Sud je odbio tužbeni zahtev tužioca da se zabrani raspolaganje nepokretnosti bliže navedenih u postavljenom tužbenom zahtevu imajući u vidu da su navedene nepokretnosti nacionalizovane i pravo svojine vlasnika – pravnih prethodnika tužioca na tim nepokretnostima je prestalo nacionalizacijom sprovedenom po tadašnjem Zakonu o nacionalizaciji, pa kako Zakon o denacionalizaciji još uvek nije donet to je tužbeni zahtev tužioca odbijen kao preuranjen u skladu sa članom 331 ZPP-a.

Акционарски фонд

Друштвено хотелско угоститељско и туристичко предузеће АСТОРИА

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива