Netačne tvrdnje anketnog odbora za ŠINVOZ

27. феб. 2009.
U toku trajanja kontrole poštovanja ugovornih obaveza, Agenciji za privatizaciju nikada nisu dostavljene primedbe od strane zaposlenih u Šinvozu, niti od strane Skupštine grada Zrenjanina, kao ni drugih državnih organa. Pored toga, Anketni odbor nikada nije tražio mišljenje niti bilo kakva dokumenta od Agencije za privatizaciju.

Povodom navoda da je Agencija više godina branila stav da ja kupac izvršio investicionu obavezu, napominjemo da u skladu sa Zakonom, a Anketnom odboru bi to moralo biti poznato, Agencija nije ovlašćena da procenjuje funkcionalnost investicije, već se uvek oslanja na izveštaj ovlašćenog revizora. To je u slučaju Šinvoza bio "Privredni Savetnik – Revizija" iz Beograda, koji je Izveštajem od 11.08.2005. potvrdio izvršenje investicione obaveze u iznosu od 17.974.000 dinara u skladu sa Ugovorom, nakon čega je Agencija je donela odluku o prihvatanju investicione obaveze i vraćanja bankarske garancije.

Tek istekom roka u kojem je Agencija kontroliše izvršavanje navedenih ugovornih obaveza a dve godine nakon dostavljanja revizorskog izveštaja, Agenciji su se obratili zaposleni i drugi državni organi sa primedbama na ugroženo poslovanje Šinvoza i neredovne isplate zarada.

Nadležno Ministarstvo je, povodom ovog slučaja, izvršilo nadzor nad radom Agencije za privatizaciju i konstatovalo da nije bilo nikakvih propusta u radu. U izveštaju ministarstva navodi se i da je namera Kupca bila da izigra obavezu investiranja, a što je u potpunosti podržano i pokriveno izveštajem ovlašćene revizorske kuće, koji kontrolori Agencije za privatizaciju ne mogu, kako sa stanovišta stručnosti tako i nadležnosti, da menjaju i osporavaju.

Postupajući po primedbama zaposlenih, Agencija je izvršila neposredni uvid i utvrdila da dizel-električne lokomotive (5 kom.), vrednosti 2.508.912 dinara (što čini 13,96% u odnosu na ukupno izvršene investicije) nisu u funkciji obavljanja pretežne delatnosti, te je kupcu ostavljen naknadni rok, koji smo dužni da odobrimo u skladu sa Zakonom o privatizaciji. Odmah po isteku naknadnog roka doneta je odluka o raskidu ugovora.

U međuvremenu, Agencija je o svemu utvrđenom obavestila i Ministartvo unutrašnjih poslova sa molbom da izvrši kontrolu poslovanja Subjekta i da obavesti Agenciju o utvrđenom stanju. Takođe, Agencija je uputila zahtev Inspekciji rada da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Agencija i nadležno ministarstvo održali su nekoliko sastanaka sa predstavnicima zaposlenih kako bi im objasnili posledice raskida Ugovora kao i buduću ulogu Kupca u postupku stečaja, kao glavnog poverioca. I pored toga, zaposleni su insistirali na momentalnom raskidu ugovora.

Ponovo ističemo da je Agencija u ovom predmetu postupala isključivo u skladu sa zakonskim i ugovornim ovlašćenjima.

Акционарско друштво за ремонт и произв.шинских возила,машиногр.и металопр.делатн. ШИНВОЗ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Поправка и одржавање друге транспортне опреме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива