Obaveštenje poveriocima subjekta privatizacije "Trikotaža", Šid o ustupanju duga

26. феб. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-412/09-967-58/02 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 24. februara 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju


OBAVEŠTAVA


poverioce subjekta privatizacije "Trikotaža", Šid
o ustupanju duga
 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "TRIKOTAŽA" Šid (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
 2. Poverioci subjekta privatizacije su:
  - Poreska uprava;
  - JP za stambene usluge i građevinsko zemljište opštine Šid;
  - JKP Vodovod, Šid;
  - MB banka ad u likvidaciji;
  - PD Elektrovojvodina, Elektrodistribucija Sremska Mitrovica;
  - Ministarstvo trgovine i usluga, Republička direkcija za robne rezerve i
  - Fond za razvoj Republike Srbije.
 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .
 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
Акционарски фонд

ТРИКОТАЖА

Локација:

Шид

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива