Sudovi odbili žalbe bivših radnika RK BEOGRAD

25. феб. 2009.
Nakon Trgovinskog suda, i Viši trgovinski sud u Beogradu odbio kao neosnovanu žalbu bivših radnika RK Beograd kojom traže isplatu 30% prodajne cene


Iako je Agencija za privatizaciju više puta isticala da imovina RK Beograd nije prodata u skladu sa Uredbom o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom, već u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku i da su potraživanja svi bivših radnika RK Beograd isplaćena u stoprocentnom iznosu sa svim pripadajućim kamatama, bivši zaposleni RK Beograd ne odustaju od namere da protivzakonito prisvoje 30% prodajne cene, tj dodatnih 108 miliona evra.

Presudom od 3. februara 2009, Viši trgovinski sud u Beogradu potvrđuje presudu I P 1742/08 Trgovinskog suda od 29.10.2008, a žalbu tužilaca, bivših radnika RK Beograd, odbija kao neosnovanu. VTS u presudi posebno ukazuje na činjenicu da tužioci Udruženje građana "Akcionari i poverioci robnih kuća" nisu ni aktivno legitimisani za podnošenje spornog zahteva.

Pored navedene stoprocentne isplate potraživanja sa svim pripadajućim kamatama, bivši zaposleni RK Beograd su u još dva navrata dobili nepovratna sredstva iz budžeta Republike Srbije, u ukupnom iznosu od 60 miliona evra. Oni, međutim, nastavljaju sa žalbama čime odlažu okončanje stečajnog postupka, povećavajući troškove stečaja i umanjujući stečajnu masu.

Najnovija presuda Višeg trgovinskog suda u Beogradu samo je poslednja u nizu presuda kojima se osporavaju zahtevi bivših radnika RK Beograd. Pored nezakonitog prisvajanja 30% prodajne cene, bivši radnici RK Beograd traže i da im se isplate i potraživanja po osnovu deonica koje su nekada dobijali i uplaćivali u preduzeću sa zakonskom zateznom kamatom do dana isplate, iako im je više puta jasno predočeno da trenutkom otvaranja stečajnog postupka nad nekim preduzećem prestaje da postoji bilo koji oblik akcijskog kapitala. Doduše, većina bivših radnika RK Beograd je verovatno svesna te činjenice, jer su se prijavili i za ostvarivanje prava na besplatne akcije javnih preduzeća, a što po zakonu ne bi smeli, ukoliko su već ostvarili pravo na besplatne akcije u preduzeću u kojem su radili.

Agencija za privatizaciju je pokrenula i postupak nadoknade sudskih troškova od strane tužilaca.

Стечај

РОБНЕ КУЋЕ БЕОГРАД ДОО, БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива