Obaveštenje poveriocima subjekta privatizacije "Kazimir Veljković", Kragujevac o ustupanju duga

24. феб. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-341/09-1546/02 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 20. februara 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Kazimir Veljković", Kragujevac
o ustupanju duga


 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "KAZIMIR VELjKOVIĆ" Kragujevac (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
 2. Poverioci subjekta privatizacije su:

  • Poreska uprava;
  • Grad Kragujevac – Uprava za ekonomiju i finansije – Poresko odeljenje Kragujevac;
  • JKP Čistoća, Kragujevac;
  • JKP Usluga, Boljevac;
  • PD Centar, Elektrošumadija Kragujevac;
  • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode;
  • Fond za razvoj Republike Srbije i
  • Energetika u restrukturiranju, Kragujevac.

 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .
 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
Стечај

АД за извођење грађевинских радова КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ Крагујевац - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива