Izmena br. 1 javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje A.D. "DRAGAN MARKOVIĆ" OBRENOVAC-BEOGRAD u restrukturiranju

12. феб. 2009.

Šifra tendera: DMO 36/08

Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001, 18/2003, 45/2005 i 123/07), članova 9. i 10. Zakona o Akcijskom fondu (Službeni glasnik RS br. 38/2001 i 45/2005), Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br. 023-4592/2007 od 26.07.2007. godine, Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br. 023-4592/2007-2 od 25.09.2008. godine i ovlašćenja iz tačke 6. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu "POLITIKA" dana 23.12.2008. godine (u daljem tekstu: "Javni poziv")

Agencija za privatizaciju Republike Srbije
(u daljem tekstu: "Agencija")
Objavljuje

IZMENE br. 1 JAVNOG POZIVA

za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% ukupnog registrovanog društvenog kapitala, 100% kapitala u vlasništvu Republike Srbije i 100% kapitala u vlasništvu Akcijskog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu "Predmetni kapital")

A.D. "DRAGAN MARKOVIĆ" OBRENOVAC-BEOGRAD
U RESTRUKTURIRANjU
(u daljem tekstu: "Subjekat privatizacije")
Šifra tendera: DMO 36/08


Agencija obaveštava sve zainteresovane o izmenama br. 1 Javnog poziva, na način kako sledi:

 1. Menja se Rok za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Tenderske dokumentacije Subjekta privatizacije iz tačke 5. Javnog poziva tako što se ovaj rok produžava i traje do 06. marta 2009. godine do 16:30 časova (po beogradskom vremenu).
 2. Menja se Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu Predmetnog kapitala Subjekta privatizacije od strane zainteresovanih ponuđača iz tačke 6. Javnog poziva, tako što se ovaj rok produžava i traje do 27. marta 2009. godine do 16:30 časova (po beogradskom vremenu).
 3. Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na internet adresi:
  www.priv.rs/vesti/pdf/tender_320_jp_2.pdf
 4. Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom i njegovim izmenama, zainteresovana lica mogu kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili na engleskom jeziku:


  Aleksandar Đorđević, rukovodilac projekta
  Centar za tendere
  Agencija za privatizaciju
  Terazije 23
  11000 Beograd
  Republika Srbija
  Telefon : +381 11 30 20 855
  Faks : +381 11 30 20 816
  adjordjevic@priv.rs

  Časlav Obradović, rukovodilac projekta
  Centar za tendere
  Agencija za privatizaciju
  Terazije 23
  11000 Beograd
  Republika Srbija
  Telefon : +381 11 30 20 855
  Faks : +381 11 30 20 816
  cobradovic@priv.rs


ДРАГАН МАРКОВИЋ АД
Стечај

Драган Марковић ад Обреновац

Локација:

Обреновац

Делатност:

Узгој свиња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива