Javni poziv za učešće na javnom tenderu po skraćenom postupku za 70,00% ukupnog kapitala privrednog društva Elektroizgradnja AD Bajina Bašta

30. јан. 2009.

Šifra tendera: EVV 01/09

Na osnovu članova 28, 69. i 72. Zakona o privatizaciji (Službeni glasnik RS br. 38/2001, 18/2003, 45/2005 i 123/2007), člana 9. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001 i 135/2004), člana 9. Zakona o Akcijskom fondu (Službeni glasnik RS br. 38/2001 i 45/2005) i članova 7. i 21b Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom (Službeni glasnik RS br. 45/2001, 59/2003, 110/2003, 52/2005, 126/2007, 96/2008 i 107/2008), Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu "Agencija") objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće na javnom tenderu po skraćenom postupku
radi prodaje 290.087 akcija oznake CFI-kod: ESVUFR, ISIN-broj: RSEIBBE81150
u vlasništvu Akcijskog fonda (u daljem tekstu "Paket akcija")
što predstavlja 70,00% ukupnog kapitala privrednog društva

Elektroizgradnja AD Bajina Bašta

Šifra tendera: EVV 01/09

Преузмите
Акционарски фонд

Привредно друштво за производњу бетонских стубова,трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката Електроизградња Бајина Башта а.д. Бајина Башта

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Изградња електричних и телекомуникационих водова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива