Izmene br. 1 Javnog poziva objavljenog u dnevnom listu "POLITIKA" i na internet prezentaciji Agencije za privatizaciju dana 8. novembra 2008. godine za učešće na javnom tenderu za izbor strateškog partnera za RTB Bor Grupu

17. јан. 2009.

Šifra tendera: RTB 01/08

Na osnovu Akcionog plana za restrukturiranje RTB Bor Grupe usvojenog Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 br: 023-4382/2008-1 od 23. oktobra 2008. godine i Programa restrukturiranja RTB Bor Grupe, kao i na osnovu ovlašćenja iz tačke 8. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu "POLITIKA" i na internet prezentaciji Agencije za privatizaciju dana 8. novembra 2008. godine, Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: "Agencija") i RTB Bor Grupa Rudarsko topioničarski basen Bor d.o.o. u restrukturiranju (RTB), Rudarsko topioničarski basen Bor – Grupa Rudnici Bakra Bor d.o.o. u restrukturiranju (RBB), Rudarsko topioničarski basen Bor – Grupa Rudnik Bakra Majdanpek d.o.o. u restrukturiranju (RBM) i Rudarsko topioničarski basen Bor – Grupa Topionica i Rafinacija d.o.o. u restrukturiranju (TIR) – (u daljem tekstu zajedno: "Preduzeća") objavljuju:

IZMENE br. 1 JAVNOG POZIVA
objavljenog u dnevnom listu "POLITIKA" i na internet prezentaciji Agencije za privatizaciju dana 8. novembra 2008. godine

za učešće na javnom tenderu za izbor strateškog partnera za RTB Bor Grupu

Šifra tendera: RTB 01/08


 1. U tački 5 Javnog poziva menja se stav 4 tako da glasi:

  Zahev za učestvovanje na Javnom tenderu ("Zahtev za učestvovanje") zajedno sa dokumentima koji demonstriraju mogućnost ispunjenja Kriterijuma za učešće na tenderu treba da bude dostvljen Savetniku poštom, ili elektronskom poštom ili faksom na adresu navedenu u tački 9. ovog Javnog poziva, sa jasno naznačenom referencom: "Zahtev za učestvovanje na Javnom tenderu – Šifra RTB 01/08". Zahtev za učestvovanje treba da bude dostavljen najkasnije do 16. februara 2009.

 2. Menja se tačka 6. Javnog poziva tako da glasi:

  Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za izbor strateškog partnera u skladu sa tačkom 1. ovog Javnog poziva je 27. februar 2009. godine do 16:30 časova (po beogradskom vremenu).

 3. Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na internet adresi:

  http://www.priv.yu/pregled_preduzeca/pdf/teaser_387.pdf

 4. Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom i njegovim izmenama, zainteresovana lica mogu kontaktirati Savetnika na dole navedenu adresu:

  UniCredit CAIB Serbia d.o.o.

  Mitar Damjanović
  Direktor

  Kneginje Ljubice 11
  11000 Beograd

  Tel. +381 11 3036 320
  Faks +381 11 3285 509
  mitar.damjanovic@caib.unicreditgroup.eu

  Deloitte d.o.o.

  Vladimir Poznanić
  Direktor, Razvoj poslovanja

  Makenzijeva 24
  11000 Beograd

  Tel: +381 11 381 2120
  Faks: +381 11 381 2121
  vpoznanic@deloittece.com


РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива