Javni poziv za učešće na javnom tenderu za prodaju

29. дец. 2008.

Šifra tendera: ŠAM 39/08

U skladu sa odredbama člana 28. Zakona o privatizaciji (Sl. glasnik RS br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07) u realizaciji Programa restrukturiranja donetog od strane skupštine Deoničkog društva u društvenoj svojini za delatnost upravljanja, sticanja i raspolaganja hartija od vrednosti Holding korporacija Šamot rudnici i industrija šamota Aranđelovac; Društva sa ograničenom odgovornošću u društvenoj svojini "Šamot rudnik" Aranđelovac; Deoničkog društva u društvenoj svojini "Šamot - Darosava", Darosava; Deoničkog društva u društvenoj svojini "Šamot - termogradnja" Aranđelovac; Društva sa ograničenom odgovornošću u društvenoj svojini za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalidnih lica "Šamot - servis" Aranđelovac i Privrednog društva "Šamot fabrika" doo Aranđelovac (u daljem tekstu zajedno: Subjekti privatizacije) na sednici održanoj dana 24. decembra 2008. godine i prihvaćenog Rešenjem Agencije za privatizaciju o prihvatanju Programa restrukturiranja Holding korporacije Šamot, zavisnih i drugih preduzeća koja predstavljaju poslovni sistem Šamot br. 10-4422/08-679/02 od 26. decembra 2008. godine, Agencije za privatizaciju, (u daljem tekstu: Agencija), objavljuje:

JAVNI POZIV
za učešće na javnom tenderu za prodaju


  • Nepokretnosti Društva sa ograničenom odgovornošću u društvenoj svojini "Šamot rudnik" Aranđelovac izgrađene na zemljištu upisanom u posedovni list 1150 KO Rudovci, list nepokretnosti 485 KO Venčane, list nepokretnosti 1397 KO Darosava, list nepokretnosti 1786 KO Bukovik, list nepokretnosti 786 KO Garaši, list nepokretnosti 412 KO Garaši, list nepokretnosti 1215 KO Darosava, list nepokretnosti 115 KO Bukovik, list nepokretnosti 831 KO Bukovik, list nepokretnosti 2088 KO Bukovik, posedovni list 342 KO Rudovci, posedovni list 104 KO Lipovac, posedovni list 1398 KO Darosava, posedovni list 362 KO Garaši, list nepokretnosti 6926 KO Aranđelovac sa pravima na tim nepokretnostima i zemljištu;
  • Nepokretnosti Deoničkog društva u društvenoj svojini "Šamot - Darosava", Darosava izgrađene na zemljištu upisanom u list nepokretnosti 6925 KO Aranđelovac sa pravima na tim nepokretnostima i zemljištu;
  • Nepokretnosti Deoničkog društva u društvenoj svojini "Šamot - termogradnja" Aranđelovac izgrađene na zemljištu upisanom u zknj. ul. br. 94 KO Aranđelovac sa pravima na tim nepokretnostima i zemljištu;
  • Nepokretnosti Društva sa ograničenom odgovornošću u društvenoj svojini za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalidnih lica "Šamot - servis" Aranđelovac izgrađene na zemljištu upisanom u posedovni list 1945 KO Aranđelovac sa pravima na tim nepokretnostima i zemljištu;
  • Nepokretnosti Privrednog društva "Šamot fabrika" doo Aranđelovac izgrađene na zemljištu upisanom u list nepokretnosti br. 202 KO Progoreoci sa pravima na tim nepokretnostima i zemljištu;

i pripadajuće pokretne imovine (opreme) navedenih Subjekata privatizacije uz prenos relevantnih eksploatacionih prava sadržanih u potvrdi Ministarstva rudarstva i energetike od 19.12.2008. godine a po proceduri propisanoj Zakonom o rudarstvu (u daljem tekstu: Predmet prodaje).

Detaljan spisak i opis Predmeta prodaje prezentovan kao deo Tenderske dokumentacije učesnicima na ovom Javnom pozivu.

Šifra tendera: ŠAM 39/08

Преузмите
Шамот холдинг дп
Стечај

Холдинг корпорација Шамот Рудници и индустрија шамота дп, Аранђеловац

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива