Izmena objavljenog oglasa

25. дец. 2008.
Dana 24.12.2008 godine, objavljen oglas o javnom nadmetanju radi zajedničke prodaje stečajnih dužnika kao pravnih lica DOO "ZORKA KLOTILD 1904" u stečaju iz Subotice i DP "ZORKA" HI u stečaju iz Subotice kao i imovine stečajnog dužnika DOO "ZORKA KLOTILD 1904 TRADE" u stečaju iz Subotice.

Ovim oglasom
VRŠI SE IZMENA OBJAVLjENOG OGLASA

U delu:

2. uplate depozit u iznosu od 228.475.526,00 dinara, na tekući račun stečajnog dužnika DOO "ZORKA KLOTILD 1904" u stečaju iz Subotice broj: 355-0000001048685-74 kod Vojvođanske banke ad, filijala Subotica ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 20.01.2009. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere isključivo lično/direktno mora dostaviti Službi finansija Agencije za privatizaciju, Terazije 23, 6 sprat, soba broj 610, Beograd, najkasnije do 20.01.2009. godine do 16:00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1), dok se kopija dostavlja povereniku Agencije za privatizaciju zajedno sa Obrascem prijave. U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;

Javno nadmetanje održaće se dana 27.01.2009. godine u 11 časova na sledećoj adresi: Agencija za privatizaciju RS, ul. Terazije br.23, II sprat, Beograd.


Ostali delovi oglasa ostaju nepromenjeni.
Стечај

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет хемијских производа ЗОРКА КЛОТИЛД 1904

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња вештачких ђубрива и азотних једињења

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива